Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

 

živé obce

Navigace

Obsah

Sportovní hala

Ceny (vč. DPH) za poskytované služby v nově zrekonstruované Sportovní hale:

(výjimka schválená na ZO dne 24.10.2016 - pronájem sportovní haly pro mládež do 15let, seniorky a seniory z atrakčního obvodu obce Libouchec za cenu 250,- Kč/hod., na období školního roku 2016/2017)

Pronájem sportovní haly Zimní sazba/hod. od 1.10. Letní sazba/hod. od 1.5.
Cizí organizace: 600,- Kč  500,- Kč
Místní organizace:  450,- Kč 350,- Kč

 

   
Tenis: 200,- Kč / hod.
(celoročně)
   
     
Nohejbal: 300,- Kč /hod. (celoročně)    
     
Pondělí – pátek
od 8.00 do 15.00 
zvýhodněná sazba
300,- Kč / hod.
(celoročně)

 

Telefonní spojení - Radka Klausová: 720 539 393, 475 222 354
A picture