DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci (v úpravě) - vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

 

živé obce

Navigace

Obsah


Veřejné vyhlášky

Oznámení úřadu

Obecně závazné vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém komunitního kompostování na území obce Libouchec15.09.201701.10.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci hlučných činností-platná od 1.10.201607.03.201623.03.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Libouchec18.12.201503.01.2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů18.12.201503.01.2016
Řád pro veřejné pohřebiště12.11.201528.11.2015
Obecně závazná vyhláška 1/2015-pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů11.09.201524.09.2025
Řád ohlašovny požáru13.08.201530.08.2025
Přílohy č. 2 a 3 k OZV č. 1/201412.05.201426.06.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Požární řád obce12.05.201428.05.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 3/201020.01.201206.02.2012
Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o užívání veřejného prostranství22.12.201006.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za ubytovací kapacitu21.12.201006.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze vstupného21.12.201006.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt20.12.201005.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů20.06.201006.07.2010

Rozpočet a rozpočtové opatření, hospodaření obce

Dražební vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Dražební vyhláška - Vyhnal Jiří16.02.201819.04.2018
Dražební vyhláška - Vyhnal Jiří16.02.201819.04.2018

Mikroregion Labské skály

A picture