DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

 

živé obce

Navigace

Obsah

Stránka

MAS Labské skály, z. s. - Pozvánka

MAS Labské skály, z. s. - Pozvánka pro žadatele a zpracovatele žádostí o dotaci "Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů " a "Podpora provozu sociálních podniků",viz příloha

13. 3. 2019 Zobrazit více

Ukliďme Libouchecko - 6. dubna 2019

Akce v rámci celorepublikové akce "Ukliďme Česko" podporovaná obcí Libouchec

12. 3. 2019 Zobrazit více

Informace o úpravě otevírací doby pošty Libouchec dne 25. 3. 2019

Dne 25. 3. 2019 bude z provozních důvodů pošta Libouchec otevřena od 13.00 do 17.00 hodin.

12. 3. 2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 13.4.2019

V sobotu 13. dubna od 10.30 h. proběhne v obřadní síni obce slavnostní přivítání nových občánků obce narozených ve druhé polovině roku 2018.

11. 3. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Vedoucí odboru místního hospodářství Jílové

Výběrové řízení na pozici vedoucího odboru místního hospodářství MěÚ Jílové - podání do 11.04.2019

6. 3. 2019 Zobrazit více

Nabídka prázdninového pobytu dětí - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Jarní prázdniny může Vaše dítko strávit velmi zajímavě kousek od svého domova.

26. 2. 2019 Zobrazit více

Očkování domácích mazlíčků v pohodlí domova

MVDr. Taťána Vacková nabízí očkování a základní ošetření domácích mazlíčků v pohodlí domova - telefonní kontakt 608 525 598

25. 2. 2019

Příměstské tábory Mírkov 2019

Příměstský tábor pro děti od 6 -15 let z území MAS Labské skály.

14. 2. 2019 Zobrazit více

Informace o platbě za komunální odpad za rok 2019

Platbu za komunální odpad za rok 2019 ve výši 600 Kč za občana lze zaplatit:
a) jednorázově nejpozději do 30. 6. 2019
b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. 2019 a do 31. 12. 2019
c) ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. 2019, do 30. 6. 2019, 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019.
Podrobně viz Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8. 1. 2019

Kniha "Königswald - Libouchec v pojetí času"

Kniha "Königswald - Libouchec v pojetí času"Kniha "Königswald - Libouchec v pojetí času" od autora Jiřího Daňhela je v prodeji
na Obecním úřadě v Libouchci (cena 299 Kč)

8. 1. 2019 Zobrazit více

Stránka

A picture