DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

 

živé obce

Navigace

Obsah

Stránka

Oznámení o omezení hodin pro veřejnost pošty v Libouchci dne 4. 3. 2019

Dne 4. 3. 2019 budou z provozních důvodů omezeny hodiny pro veřejnost v rozsahu:
otevřeno od 13:00 do 17:00 hodin.

14. 2. 2019

Oznámení o omezení hodin pro veřejnost pošty v Libouchci dne 26. 2. 2019

Dne 26. 2. 2019 budou z provozních důvodů omezeny hodiny pro veřejnost v rozsahu:
otevřeno od 8:00 do 9:00 hodin a od 14:30 do 17:00 hodin.

14. 2. 2019

Příměstské tábory Mírkov 2019

Příměstský tábor pro děti od 6 -15 let z území MAS Labské skály.

14. 2. 2019 Zobrazit více

Město Trmice vyhlašuje veřejnou výzvu - hlavní účetní

Město Trmice vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy - hlavní účetní

7. 2. 2019 Zobrazit více

Daňové přiznání za rok 2018

Daňové přiznání za rok 2018 můžete předat přímo do rukou pracovníků Finančního úřadu, a to v pondělí 18. března 2019 od 13:00 do 16:30 hodin v budově Stavebního úřadu v Libouchci

4. 2. 2019

UPOZORNĚNÍ - poslední možný termín úhrady pohledávek za odpady za rok 2018 bez navýšení je do 28. 02. 2019

Upozornění - nemáte uhrazené poplatky za odpady za rok 2018?
Poslední možný termín úhrady pohledávek za rok 2018 bez navýšení je do 28. 02. 2019

25. 1. 2019 Zobrazit více

Informace o platbě za komunální odpad za rok 2019

Platbu za komunální odpad za rok 2019 ve výši 600 Kč za občana lze zaplatit:
a) jednorázově nejpozději do 30. 6. 2019
b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. 2019 a do 31. 12. 2019
c) ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. 2019, do 30. 6. 2019, 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019.
Podrobně viz Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8. 1. 2019

Kniha "Königswald - Libouchec v pojetí času"

Kniha "Königswald - Libouchec v pojetí času"Kniha "Königswald - Libouchec v pojetí času" od autora Jiřího Daňhela je v prodeji
na Obecním úřadě v Libouchci (cena 299 Kč)

8. 1. 2019 Zobrazit více

Upozornění - vykácení vzrostlých tújí a jiných dřevin na hřbitově v Libouchci

Upozornění - v období od 10. 11. 2018 do 31. 3. 2019 bude provedeno vykácení vzrostlých tújí a jiných dřevin (jsou označeny barvou) na hřbitově v Libouchci

15. 10. 2018

Stránka

A picture