Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Obsah

Čermná

ČermnáVes byla založena podle německého práva v letech 1200-1250 na úpatí kopce Výrovny (540 m) při komunikaci jako lesní lánová vesnice. Silný pramen pod kostelem byl v roce 1169 zmiňován jako tzv. Červená studnice. První písemná zmínka je z roku 1364, kdy ves vlastnil Bernard z Čermné. Ve 14. století vznikla v Čermné tvrz. V letech 1405-1409 seděl na tvrzi Buda Brach, v letech 1418-1427 Jan Puškař z Kozojed - oba děčínští manové. V roce 1544 byla tvrz vedena již jako pustá. V roce 1527 patřila Čermná k hradu Blansko, 

Po třicetileté válce patřila ves k farnosti Žežice. Rychtářský statek č.p. 1 byl rovněž místem vesnického soudu.  Ves měla samostatnou faru až v roce 1858. Do té doby měla společnou faru se sousední obcí Lipová. Od roku 1961  územně spadá Čermná do regionu střediskové obce Libouchec později k panství.

ČermnáČermná mívala v roce 1847 na 59 domů a 385 obyvatel, na přelomu 19. a 20. století pak 70 domů a 332 obyvatel. Při sčítání lidu v roce  1930 tu bylo evidováno 75 domů s 312 obyvateli. K 1.5.2000 bylo v Čermné 28 domů trvale obydlených 43 obyvateli (25 mužů, 18 žen), dalších 29 stavení tvořily rekreační objekty (chaty a chalupy).

Ke tvaru jména vesnice se pojí jedna zajímavost: při tvoření přídavného jména z místního jména Čermná je správný tvar pro rod ženský "čermenská". Památná lípa bývá proto uváděna jako "čermenská památná lípa".

 

Historie obce Čermné (převzato s laskavým svolením Kateřiny Fedorjakové z její Absolventské závěrečné práce r. 2008-2009)

     Vesnice byla založena podle německého práva v letech 1200-1250 na úpatí kopce Výrovny (540 m) a pod názvem Leukersdorf se v pramenech vyskytuje od roku 1364, kdy je o obci vydaná první písemná zmínka (v té době vlastní vesnici Bernard z Čermné - odtud asi pozdější název vesnice). Čermná byla založena jako lesní lánová vesnice. Silný pramen pod barokním kostelem sv. Mikuláše z 18. století (kostel byl postaven na místě staršího kostela z r. 1352) byl v roce 1169 zmiňován jako tzv. Červená studnice.

     Ve 14. století vznikla ve vsi tvrz, která byla po nějakou dobu osídlená. Po opuštění tvrze patří ves nejprve k hradu Blansko a později k panství Březnice. Po třicetileté válce náležela ves farnosti Žežice a v roce 1847 měla 385 obyvatel.

     V současné době době má Čermná 43 stálých obyvatel - zbytek vesnice osídlují převážně chataři. Rychtářský statek č.p. 1 byl také místem dědičného vesnického soudu.

     V Čermné se nachází několik zajímavostí. Jsou to: kostel sv. Mikuláše, socha sv. Jana Nepomuckého, barokní most přes Červený potok, čermenská památná lípa, Boží muka.

A picture