DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Obsah

Knínice

Historie obce Knínice - převzato z archivu Josefa Kozlíka:

Knínice

Obecná škola Knínice Škola - Knínice

(podklady poskytl kronikář prostřednictvím p. Manycze)

Kronika - strana 1

Kronika - strana 2

Kronika - strana 3

Kronika - strana 4

Kronika - strana 5

Kronika - strana 6

Kronika - strana 7

Kronika - strana 8

Kronika - strana 9

Kronika - strana 10

Kronika - strana 11

 

Historie obce Knínice (převzato s laskavým svolením Kateřiny Fedorjakové z její Absolventské závěrečné práce r. 2008-2009)

     Jedná se o ves ulicového typu. Vesnice je zmiňována již v roce 1169, v této době byla majetkem johanitů.

     Knínice byly celním místem na staré solné stezce (což je doloženo v roce 1359) a od roku 1376 patřily pod panství Střekov. Později - svou hlavní částí, patřily k panství Krupka, a dále v letech 1580-1848 spadaly pod panství Všebořice.

     V průběhu třicetileté války byla vesnice třikrát vypálena. V sedmileté válce a v roce 1813 pak byla zcela zničena.

     Poblíž vsi, přesněji u Telnice, byl postaven lesní lovecký zámek s kaplí, který byl kolem roku 1950 zbořen. Lesní lovecký zámek byl postaven vlastníky panství - Ledebury.

     Dále byla v okolí obce postavena v roce 1913 rozhledna "Karl Weiss", která se v roce 1944 zřítila.

     Z dolní části Knínice vychází cesta na západ lesa, která vede k 2,5 km dlouhé pískovcové stěně tzv. Knínické. Jsou to zbytky usazenin křídového moře. V Knínicích je také tradiční farma chovu koní.

     V obci se kromě rodinných domů, rekreačních staveb a soukromých stájí koní s jízdárnou nachází i několik staveb drobné architektury a další nemovité památky, jako jsou: skupina smírčích křížů, kaple sv. Jana a Pavla, mariánský sloup, zámecká kaple Panny Marie, pomník padlých.

A picture