DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

VODA - poruchy (tel.: 212 812 212)

SčVK odstávky (vodovod) 840 111 111

ČEZ odstávky (poruchy: 840 850 860)

Formulář pro ohlášení pálení a ohňostroje (HZS Ústeckého kraje)

MAS Labské skály

Středohoří sobě

Užitečné rady pro SENIORY i DŮCHODCE

SLEVY pro seniory i důchodce

Odkazy na web PČR s výsledky monitoringu ledu

rok 2017 - odkaz zde a zde

ZÁMEK LIBOUCHEC

Nadační fond Nupharo

Volná místa v regionu

 

 

živé obce

Navigace

Obsah

Žďárek

Historie obce Žďárek (převzato s laskavým svolením Kateřiny Fedorjakové z její Absolventské závěrečné práce r. 2008-2009)

     Žďárek (Zuckmantel), je obec zmiňovaná již v roce 1580. Byla to obec ležící při staré poštovní a solné silnici Praha - Drážďany. 

     Během třicetileté války byla obec v roce 1634  vypálena Míšňany. Do roku 1580 náležela k panství Krupka - měla jen 3 stavení. Po rozpadu panství Krupka byla prodána panství Všebořice, kde zůstala až do roku 1848. V roce 1756 byla obec opět vypleněna pruskou armádou.

     Pod starou lípou u domu č.p. 1 byla velká zájezdní hospoda se stájemi pro koně.

V roce 1850 byl Žďárek osadou obce Žďár. Od 1.5.1946 je Žďárek správní částí obce Libouchec, farností však spadá pod Velké Chvojno.

     Ve vsi se nacházela pouze kaple se zvoničkou, drobná dřevěná stavba, která byla umístěna na jižním okraji obce. Kaple byla postavena v 18., století a v 19. století byla přestavěna na zvoničku. Stavba byla v roce 1965 odstraněna z důvodu vybudování protipožární nádrže u autobusové zastávky.

     V současné době se jedná o vybudování průmyslového areálu, který by se měl nacházet v okolí vesnice.

 

 

Jedna z informací ze současnosti: Logistické centrum - text zde, foto Logistické centrum.

 

 

 

Málokdo ví, že s osadou Žďárek je spojený Hromadný pochod smrti - Pochod smrti - 1

Pochod smrti - 2

Foto 1

Foto 2

A picture