Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

NOVINKY naleznete v textu.

CO JE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

Komunitní plán sociálních služeb je strategický dokument, jehož obsahem je popis a analýza existujících sociálních služeb a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb. Na základě této analýzy komunitní plán stanoví priority a cíle rozvoje sociálních služeb a navrhne strategii, jak zajistit rozvoj těchto sociálních služeb.

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

Schválený Komunitní plán sociálních služeb naleznete zde

NOVINKA:

Návrh komunitního plánu - nový (2016)

Návrh komunitního plánu + Příloha (vyhodnocení ankety)

CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY?

Sociální služby jsou služby, které zajišťují pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemohou tedy žít způsobem, který je v naší společnosti považován za běžný (např. z důvodu ztráty soběstačnosti zapříčiněné věkem, nepříznivým zdravotním stavem aj., životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností atd.).

 

Příklady sociálních služeb:

 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 • Domovy pro seniory

 • Azylové domy

 • Domy na půl cesty

 • Chráněné bydlení

 • Kontaktní centra

 • Telefonická krizová intervence

 • Krizová pomoc

 • Nízkoprahová denní centra

 • Terénní programy

 • Terapeutické komunity

 • Sociální poradenství

 • Sociálně zdravotní služby

 • Osobní asistence

 • Sociální rehabilitace

 • Pečovatelská služba

 • Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba

 • Podporované bydlení

 • Služby rané péče

 • Odlehčovací služby

 • Centra denních služeb

 • Stacionáře denní a týdenní

 • Služby následné péče a doléčovací

   

DŮVODY POŘÍZENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU

Vytvořit ucelený dokument, který

 • zmapuje stav sociálních služeb ve spádovém území obce Libouchec
 • na základě přání a potřeb obyvatel spádového území navrhne rozvoj těch sociálních služeb, které budou nejlépe odpovídat místním potřebám.

Komunitní plán sociálních služeb

 • je klíčový dokument pro možnost čerpání nejrůznějších dotací určených na sociální práci
 • bude podkladem pro žádost o zařazení do tzv. Základní sítě sociálních služeb na rok 2016 (je přílohou Akčního plánu sociálních služeb v Ústeckém kraji)

 • bude podkladem pro Strategický plán rozvoje obce Libouchec.

 

ZAPOJTE SE DO TVORBY KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A OVLIVNĚTE TAK NABÍDKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBOUCHCI A OKOLÍ!!!

Aby poskytované sociální služby co nejvíce odpovídali místním podmínkám a potřebám jednotlivých občanů, potřebujeme znát Vaše potřeby a požadavky v oblasti sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém území (Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno)!

Vyplňte proto prosím následující dotazník, který nám pomůže při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém území (Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno).

 

DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE LIBOUCHEC a jeho spádového území (Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno)

dotazník pro občany (on - line)

dotazník v listinné podobě k vytištění zde

(vytiskněte, vyplňte a odevzdejte na OÚ v podatelně

nebo v kanceláři matriky u A. Flígrové, kde zároveň lze požádat o případný výtisk dotazníku)

Chcete se aktivně spolupodílet na tvorbě komunitního plánu? Zapojte se!!!

Zapojením co možná nejvíce uživatelů (ti, co sociální službu přijímají), potencionálních uživatelů, poskytovatelů (ti, co sociální službu provozují) a zadavatelů sociálních služeb (ti, co sociální službu zadávají, zřizují či platí) se pokusíme vytvořit Komunitní plán sociálních služeb, který nejlépe naplní Vaše potřeby a přání! Jestli se chcete na tvorbě komunitního plánu aktivně spolupodílet, přihlaste se prosím na následujícím odkaze nebo nám napište na mail: komunitniplan@gmail.com

 

Přihlášení do pracovní skupiny:

přihlášení do pracovní skupiny pro sociální věci - on-line

 

Pokud Vás dění v obci zajímá, ale nemáte na jednání pracovní skupiny časový prostor, velmi uvítáme Vaše podněty a návrhy – přihlašte se na následujícím odkaze, nebo piště na mail:

komunitniplan@gmail.com

Mám návrh či podnět:

návrhy/podněty (on-line)

 

Novinka:

Pozvánka na jednání pracovní skupiny - 13.08.2015

Pozvánka na jednání pracovní skupiny - 24.08.2015

Pozvánka na veřejné projednání - 10.09.2015

Pozvánka na jednání pracovní skupiny - 01.10.2015

 

A picture