DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Sportovní hala

Ceny (vč. DPH) za poskytované služby v nově zrekonstruované Sportovní hale:

(výjimka schválená na ZO dne 24.10.2016 - pronájem sportovní haly pro mládež do 15let, seniorky a seniory z atrakčního obvodu obce Libouchec za cenu 250,- Kč/hod., na období školního roku 2016/2017)

Pronájem sportovní haly Zimní sazba/hod. od 1.10. Letní sazba/hod. od 1.5.
Cizí organizace: 700,- Kč  500,- Kč
Místní organizace:  450,- Kč 350,- Kč

 

   
Tenis: 
 
300 Kč/hod. 200 Kč/hod.
     
Nohejbal:  400 Kč/hod. 300 Kč/hod.
     
Pondělí – pátek
od 8.00 do 15.00 
zvýhodněná sazba
300,- Kč / hod.
(celoročně)

 

Telefonní spojení - Radka Klausová: 720 539 393, 475 222 354
A picture