Menu
Obec Libouchec
ObecLibouchec

Komunitní plán sociálních služeb

Co je komunitní plán sociálních služeb?

Komunitní plán sociálních služeb je strategický dokument, jehož obsahem je popis a analýza existujících sociálních služeb a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb. Na základě této analýzy komunitní plán stanoví priority a cíle rozvoje sociálních služeb a navrhne strategii, jak zajistit rozvoj těchto sociálních služeb.

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

Komunitní plán sociálních služeb

 

Co jsou sociální služby?

Sociální služby jsou služby, které zajišťují pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemohou tedy žít způsobem, který je v naší společnosti považován za běžný (např. z důvodu ztráty soběstačnosti zapříčiněné věkem, nepříznivým zdravotním stavem aj., životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností atd.).

Příklady sociálních služeb:

 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Chráněné bydlení
 • Kontaktní centra
 • Telefonická krizová intervence
 • Krizová pomoc
 • Nízkoprahová denní centra
 • Terénní programy
 • Terapeutické komunity
 • Sociální poradenství
 • Sociálně zdravotní služby
 • Osobní asistence
 • Sociální rehabilitace
 • Pečovatelská služba
 • Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba
 • Podporované bydlení
 • Služby rané péče
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Stacionáře denní a týdenní
 • Služby následné péče a doléčovací

 

   

Mobilní aplikace

mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace ZÁCHRANKA

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte co se může stát. 
Mobilní aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby.

INSTALACE