DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

 

živé obce

Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBOUCHEC (ÚPnSÚ)

Závazná část ÚPnSÚ byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou č. 9/1999 ze dne 11. 5. 1999 - OZV č. 9/1999.

ÚPnSÚ je uložen na Odboru stavebním a životního prostředí v Libouchci (Libouchec č. p. 82). Nahlížení do ÚPnSÚ a jeho změn včetně veškeré dokladové dokumentace je možné  po dohodě s vedoucím odboru (p. Trnka - tel. 475 222 345).

digitální podoba dokumentu ÚPnSÚ

Základní závazná část

 

Změna č. 1 zde

Změna č. 2 

 

Změna č. 3 

 • textová část zde
 • základní členění území zde
 • hlavní výkres zde
 • koordinační výkres zde
 • širší vztahy zde
 • zemědělský půdní fond zde

 

Změna č. 4

 • textová část - výrok zde, odůvodnění zde
 • hlavní výkres 123456789
 • koordinační výkres 123456789
 • širší vztahy zde
 • základní členění 123456789
 • zemědělský půdní fond 123456789

 

Změna č. 5 

nebyla dokončena a její zpracování bylo zastaveno Usnesením ZO č. 23/13 /a ze dne 9. 12. 2013.

 

Změna č. 6 

Dokument 1234, 5678910 

Změna č. 7 

 

Stávající územní plán sídelního útvaru Libouchec pozbude platnosti  ke dni 31.12.2020, proto je nutné v dostatečném předstihu zahájit přípravy na pořízení nového Územního plánu Libouchec. 

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 6. 6. 2016 přijalo usnesení č. 24/16 písm. d),  kterým schválilo zahájení příprav na pořízení nového Územního plánu Libouchec.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Anketní lístek

Oznámení

Návrh zadání k projednání

02A Problémový výkres

02B Problémový výkres

A picture