Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBOUCHEC (ÚPnSÚ)

Závazná část ÚPnSÚ byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou č. 9/1999 ze dne 11. 5. 1999 - OZV č. 9/1999.

ÚPnSÚ je uložen na Odboru stavebním a životního prostředí v Libouchci (Libouchec č. p. 82). 

digitální podoba dokumentu ÚPnSÚ

Základní závazná část

 

Změna č. 1 zde

Změna č. 2 

 

Změna č. 3 

 • textová část zde
 • základní členění území zde
 • hlavní výkres zde
 • koordinační výkres zde
 • širší vztahy zde
 • zemědělský půdní fond zde

 

Změna č. 4

 • textová část - výrok zde, odůvodnění zde
 • hlavní výkres 123456789
 • koordinační výkres 123456789
 • širší vztahy zde
 • základní členění 123456789
 • zemědělský půdní fond 123456789

 

Změna č. 5 

nebyla dokončena a její zpracování bylo zastaveno Usnesením ZO č. 23/13 /a ze dne 9. 12. 2013.

 

Změna č. 6 

Dokument 1234, 5678910 

Změna č. 7 

 

Stávající územní plán sídelního útvaru Libouchec pozbude platnosti  ke dni 31.12.2020, proto je nutné v dostatečném předstihu zahájit přípravy na pořízení nového Územního plánu Libouchec. 

Informace

Změna platnosti stávajícího Územního plánu Libouchec nově do 31. 12. 2022.

Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 6. 6. 2016 přijalo usnesení č. 24/16 písm. d),  kterým schválilo zahájení příprav na pořízení nového Územního plánu Libouchec.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Anketní lístek

Oznámení

Návrh zadání k projednání

02A Problémový výkres

02B Problémový výkres

Od 4. 5. 2020 do 16. 7. 2020 je zveřejněna na úřední desce Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Libouchec viz odkaz níže

uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-o-vystaveni-navrhu-uzemniho-planu-libouchec-1588.html?kshowback=

 

A picture