Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Symboly – Libouchec

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí VVVKMT. Jednání podvýboru jsou neveřejná. 

 

Znak

Stříbrno-zeleně čtyřikrát lomeně dělený štít. Nahoře sedmkrát lomené zelené břevno, dole tři (2,1) zlaté, červeně vyložené zavřené koruny s pěti viditelnými půloblouky. Symbol (znak) schválen dne 27.04.1999.

znak

 

Vlajka

List tvoří žerďový pilovitý zelený pruh široký jednu třetinu délky listu se čtyřmi zuby sahajícími do poloviny délky listu na které navazuje z třetí šestiny horního a dolního okraje sedmkrát lomený bílý pruh, ze čtvrté šestiny horního a dolního okraje sedmkrát lomený zelený pruh a bílá vlající část. V žerďovém pruhu pod sebou tři žluté červeně vyložené zavřené koruny s pěti viditelnými půloblouky. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Symbol (znak) schválen dne 27.04.1999.

 

vlajka

 

Kronika

Oficiální kronika obce je vedena od roku 1973. Prvním kronikářem byl Oldřich Lomoz. Vedení kroniky měly v období 1974-2007 dále na starost: Anna Morávková, Věra Nováková a Jana Vlková. Od roku 2008 kronika jako taková vedena nebyla - o podklady k zápisům a přílohy se starali Josef a Radek Kozlíkovi. Od května 2018 převzala vedení kroniky obce  Lucie Slavková.

Kronika obce včetně příloh za období 1973-1988 byla v roce 2017 uložena do péče Archivu měst Ústí nad Labem.

Eviduje se taktéž "kronika" Josefa Johna, avšak u obce byly nalezeny pouze kusé poznámky.

Plán spolupráce s místním občanem na vydání publikace o předválečné historii Libouchce vyšel - publikace "Libouchec-Königswald v pojetí času", jejímž autorem je místní občan, Jiří Daňhel, byla slavnostně zveřejněna dne 12.8.2017 - během měsíce se prodalo všech 200 výtisků, nyní se již doprodává její dotisk. P. Daňhel provozuje badatelskou činnost i nadále, publikaci rozšířil o další vydání knihy, které je však soukromé.

 

FOTOKNIHA - za finanční podpory Česko-německého fondu budocnosti a obce Libouchec vzniká v průběhu roku 2020 fotokniha s obrázky a popisky historických míst Libouchce. K prodeji bude jejím slavnostním křtu.

 

Nahlížení do kroniky a využití kroniky (citace ze zákona o kronikách obcí):
Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.
 

Pamětní kniha

Pamětní kniha obce je vedena od roku 1960 - bohužel, poslední zápis byl zaznamenán v roce 1988.

Díky schválení udělování Ceny obce se nyní v pamětní knize zaznamenalo slavnostní předání ceny dne 12.8.2017 udělené Jiřímu Daňhelovi (odkaz zde).

 

 

A picture