Libouchec - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Starosta

Jiří Bolík

Místostarosta

Mgr. Martin Laníček

Zastupitelstvo obce

Jiří Bolík

Mgr. Martin Laníček

Martin Balog

Mgr. Dana Březinová

Mgr. Ivana Houdová

Miroslav Kabát

Mgr. Libuše Krupičková

Alexander Mésároš

Michal Michňo

Oldřich Süssmilch

Pavel Šebek

Ing. Jiří Štěrba

Tomšík Václav

Jaroslav Zelený

Ing. Zdeněk Zikmund

Rada obce

Jiří Bolík

Mgr. Martin Laníček

Martin Balog

Mgr. Dana Březinová

Ing. Jiří Štěrba

Výbor finanční

Mgr. Ivana Houdová

Michal Michňo

Marie Pechová

Komise stavební

Miroslav Kabát

Martin Balog

Jiří Rickl

Výbor kontrolní

Oldřich Süssmilch

Ing. Zdeněk Zikmund

Jaroslav Zelený

Kulturní komise

Dana Šlechtová

Naděžda Balogová

Veronika Papajová

Jednací řád Zastupitelstva obce Libouchec účinný od 23. 9. 2019

Jednací řád Rady obce Libouchec účinný od 2. 3. 2020

Harmonogram konání jednání Zastupitelstva obce Libouchec a Rady obce Libouchec pro rok 2021