DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

V naší obci je zajištěna lékařská služba těmito lékaři:

 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ - MUDr. Libor Dupal

403 35 Libouchec 401 (475 222 444)

Ordinační hodiny - MUDr. Libor Dupal

 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - MUDr. Vladimír Holý

403 35 Libouchec 370 (475 222 366, 603 256 929)

Ordinační doba od 01.01.2020

 

GYNEKOLOG - MUDr. Evžen Bělka

403 35 Libouchec 370 (739 971 298)

http://belkagynda.webnode.cz

 

ZUBNÍ ORDINACE - MDDr. Peter Brecik (DENTER)

403 35 Libouchec 401 (771 724 491)

https://denter.cz/

 

 

http://www.navstevalekare.cz/

 

 

A picture