Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Obec Libouchec nabízí službu pro občany obce, a to likvidaci nebezpečného bodavého hmyzu na území obce Libouchec (zejména vos, včel, sršňů a čmeláků) výjezdovou jednotkou SDH Libouchec.

V pracovní dny kontaktovat telefonicky 475 222 201 nebo e-mailem: obec@libouchec.cz (vždy je nutné uvést adresu místa, jméno a příjmení, telefonický kontakt) 475 222 201.

V případě ohrožení života nebo zdraví bodavým hmyzem vždy volejte na tísňové telefonní číslo Hasičského záchranného sboru - 150

Cena služby se odvíjí od množství a pořizovací hodnoty použitých insekticidních prostředků. Výši určí na místě proškolená osoba provádějící likvidaci hmyzu.

 

A picture