Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

 

Zastupitelstvo obce Libouchec na svém 2. zasedání konaném dne 27.02.2017 schválilo pod usnesením č. 14/17 písm. f) dokument Postup a zásady prodeje, směny, nabytí a převodů pozemků do vlastnictví a z vlastnictví obce Libouchec.

Postup a zásady prodeje, směny, nabytí a převodů pozemků do vlastnictví a z vlastnictví obce Libouchec

Příloha č. 1 - Ceník pozemků  

Příloha č. 2 - Žádost o prodej pozemku

Příloha č. 3 - Žádost o prodej (převod) pozemku z majetku obce pro právnické osoby

Žádost o pronájem pozemku

 

 

 

 

A picture