Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Oznámení o znovuotevření sběrného místa

od 11. 8. 2020

Úterý          13:00 hodin - 17:00 hodin

Sobota          8:00 hodin - 13:00 hodin

 

Sběrné místo POUZE pro občany Libouchce a částí obce Libouchec - Knínice, Žďárek a Čermná je umístěno v bývalé kotelně - vjezd za prodejnou COOP.

Informace o ukládání odpadu na sběrném místě (areál za obchodem COOP)

Provozní řád sběrného místa obce Libouchec

Přistavení kontejneru: informace u referentky odpadového hospodářství Ivety Mrázkové telefon 412 375 466.

Třídění odpadů v obci

Porovnání množství vyprodukovaných odpadů obce Libouchec v roce 2018 a 2019 - v tunách

Porovnání nákladů a příjmů obce Libouchec za odpad za roky 2018 a 2019 - v Kč

Certikát - environmentální vyúčtování za rok 2019

Plakát

 

A picture