DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE LIBOUCHEC

ŽÁDOST O DOTACI NA SPOLKOVOU ČINNOST

ŽÁDOST O DOTACI NA JEDNORÁZOVOU AKCI PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - SEZNAM ČINNOSTI A AKCÍ

Příloha č. 2 - PLNÁ MOC

Příloha č. 3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Sportovní hala    
Provozní řád sportovní haly      
Ceny (vč. DPH) za poskytované služby v nově zrekonstruované Sportovní hale:
       
Pronájem sportovní haly Zimní sazba/hod. od 1.10. Letní sazba/hod. od 1.5.
Cizí organizace: 700,- Kč  500,- Kč
Místní organizace (*) 450,- Kč 350,- Kč
* pro mládež do 15let, seniory, seniorky z atrakčního obvodu obce Libouchec 250,- Kč 250,- Kč
Tenis:   300,- Kč / hod. 200 Kč/hod.
Nohejbal:  400,- Kč /hod. 300 Kč/hod.

Pondělí – pátek (od 8.00 do 15.00) 

(celoročně)

zvýhodněná sazba

300,- Kč / hod.

 
Telefonní spojení - Radka Klausová:
 720 539 393, 475 222 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A picture