DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Sportovní hala    
Provozní řád sportovní haly      
Ceník služeb poskytovaných sportovní halou -  usnesení č. 33/14RO/2019.
       
Užívání sportovních prostor haly Zimní sazba/hod. od 1.10. Letní sazba/hod. od 1.5.
Spolky a osoby nesídlící v katastrálním území obce Libouchec: 700,- Kč  500,- Kč
Místní spolky a fyzické osoby:  450,- Kč 350,- Kč
Snížená sazba pro děti do 15 let a seniory místních spolků 250,- Kč 250,- Kč
 Vyjmenované sporty    
Nohejbal 400,- Kč 300,- Kč
Stolní tenis  25,- Kč  25,- Kč
Tenis 300,- Kč 200,- Kč

 

 
Telefonní spojení - Radka Klausová:
 720 539 393, 475 222 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A picture