DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

VODA - poruchy (tel.: 212 812 212)

SčVK odstávky (vodovod) 840 111 111

ČEZ odstávky (poruchy: 840 850 860)

Formulář pro ohlášení pálení a ohňostroje (HZS Ústeckého kraje)

MAS Labské skály

Středohoří sobě

Užitečné rady pro SENIORY i DŮCHODCE

SLEVY pro seniory i důchodce

Odkazy na web PČR s výsledky monitoringu ledu

rok 2017 - odkaz zde a zde

ZÁMEK LIBOUCHEC

Nadační fond Nupharo

Volná místa v regionu

 

 

živé obce

Navigace

Obsah

Sportovní hala    
Provozní řád sportovní haly      
Ceny (vč. DPH) za poskytované služby v nově zrekonstruované Sportovní hale:
       
Pronájem sportovní haly Zimní sazba/hod. od 1.10. Letní sazba/hod. od 1.5.
Cizí organizace: 700,- Kč  500,- Kč
Místní organizace (*) 450,- Kč 350,- Kč
* pro mládež do 15let, seniory, seniorky z atrakčního obvodu obce Libouchec 250,- Kč 250,- Kč
Tenis:   300,- Kč / hod. 200 Kč/hod.
Nohejbal:  400,- Kč /hod. 300 Kč/hod.

Pondělí – pátek (od 8.00 do 15.00) 

(celoročně)

zvýhodněná sazba

300,- Kč / hod.

 
Telefonní spojení - Radka Klausová:
 720 539 393, 475 222 354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A picture