Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Správa majetku obce Libouchec

(budova na adrese: Libouchec č.p. 337)

 
Vedoucí SMO: Milan Plíva - tel.: 724 181 301  
Zástupce vedoucího SMO: Oldřich Strzepek - tel.: 605 478 444  
Referent energetiky a revizí: Oldřich Strzepek  

Správa majetku obce Libouchec zajišťuje mj.:

sjízdnost místních komunikací v obci

údržbu veřejné zeleně

opravy bytového fondu obce

přistavení kontejneru a odvoz odpadu

apod.

 

 

 

A picture