DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

VODA - poruchy (tel.: 212 812 212)

SčVK odstávky (vodovod) 840 111 111

ČEZ odstávky (poruchy: 840 850 860)

Formulář pro ohlášení pálení a ohňostroje (HZS Ústeckého kraje)

MAS Labské skály

Středohoří sobě

Užitečné rady pro SENIORY i DŮCHODCE

SLEVY pro seniory i důchodce

Odkazy na web PČR s výsledky monitoringu ledu

rok 2017 - odkaz zde a zde

ZÁMEK LIBOUCHEC

Nadační fond Nupharo

Volná místa v regionu

 

 

živé obce

Navigace

Obsah

Kontakty

 

Sekretariát - ústředna a zároveň spojovatelna

(Libouchec č.p. 211):

                             
Zdeňka Rošlapilová tel.: 475 222 201  
  e-mail: obec@libouchec.cz     
  ID datové schránky: en2bc4v  
     
Starosta:    
Jiří Bolík tel. 475 222 210  

 

e-mail: starosta@libouchec.cz  

 

Tajemník:

David Škultety, DiS.                                                         

tel.: 475 222 392, e-mail: tajemnik@libouchec.cz 

 

Ekonomický úsek:

Vladimíra Hejnová

 

Odpadové hospodářství:

Iveta Mrázková

 

Rybářské lístky:

Vladimíra Hejnová

 

Úsek sociálních věcí:

Mgr. Petra Mésárošová

Alena Flígrová

 

Úsek matriky a evidence obyvatel:

Alena Flígrová

 

CzechPOINT:

Alena Flígrová

 

Pohřebnictví:

Zdeňka Rošlapilová

 

Legalizace a vidimace:

Alena Flígrová

Zdeňka Rošlapilová

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor stavební a životního prostředí 

(Libouchec č.p. 82):

   

Eva Karásková 

Julia Čadová

Daniela Křížová

tel. 475 222 344  
Josef Trnka tel. 475 222 345  
  e-mail: stavebni@libouchec.cz  
     
Správa majetku obce (Libouchec č.p. 337):     
Milan Plíva tel.: 724 181 301  
     
Oldřich Strzepek tel.: 605 478 444  
     
Nájemní byty-bývalý dům s pečovatelskou službou (Libouchec č.p. 320): 

 

 
Sportovní hala (Libouchec č.p. 439):
Radka Klausová
 

tel.: 475 222 354

tel.: 720 539 393

 
Základní škola (Libouchec č.p. 157):
Mgr. Dana Březinová
 
tel.: 475 222 465  

ZŠ jídelna:

Markéta Backertová

tel.: 475 222 457  
     
Mateřská škola (Libouchec č.p. 370):
Štěpánka Strzepková
 
tel.: 475 222 487  

 

A picture