Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Poskytnuté informace v souladu z.č. 106/1999 Sb. za rok 2021:

 

Žádost č. 1 Žádost o poskytnutí informace k územnímu plánu, regulačnímu plánu a dotaz na tzv. "brownfields"

                      Odpověď

Žádost č. 2 Žádost o informace týkající se exekucí + odpověď

Žádost č. 3 Žádost o vyjádření ohledně územně plánovací informace p. č. 199/2, 244, 235/1, 243/1 (odpověď)

Poskytnuté informace v souladu z.č. 106/1999 Sb. za rok 2020: 

Žádost č. 1 Žádost o vyplnění dotazníku pro rigorózní práci + odpověď

                     Vyplněný dotazník

Žádost č. 2  Žádost o informaci na územní či regulační plán a dotaz na tzv. "brownfields" + odpověď

Žádost č. 3 Žádost o informace týkající se spisové služby, kterou využívá Obecní úřad Libouchec

 

Poskytnuté informace za rok 2019:

Žádost č. 1 Žádost o informaci, zda obec využila služeb na moderování, pořádání kulturní akce či další role Petra Vojnara

Žádost č. 2 Žádost o informaci týkající se způsobu projednání přestupků ve věci umístění reklamního sdělení

Žádost č. 3 Žádost o informace, které se týkají Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře Příloha č. 1 - Opatření obecné povahy                                                                                                      Příloha č. 2 - Zápis 10. RO 2018 

Žádost č. 4 Žádost o územně plánovací informaci k pozemkům p. č. 1488/78 a p. č. 1488/125 v k. ú. Libouchec

Žádost č. 5 Žádost o poskytnutí Jednacího řádu Rady obce Libouchec

                    Příloha - Jednací řád Rady obce Libouchec

Žádost č. 6 Žádost informaci, jestli byla obec Libouchec k 13. 10. 2006 akcionářem Severočeské plynárenské a. s.

Žádost č. 7 Žádost o poskytnutí dopisu adresovanému vedení ZŠ a MŠ Libouchec p. o.

Žádost č. 8 Žádost o informace související s prodejem pozemku  p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice u Libouchce, - žádost z 25. 6. 2019

                    Příloha č. 1 - odpověď,  Videozáznam https://youtu.be/rLozxYq8K-4

Žádost č. 9 Žádost o informace související s prodejem pozemku p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice u Libouchce + odpověď - žádost z 19. 7. 2019

                  Příloha č. 1 - vyžádané dokumenty

Žádost č. 10 Žádost o informace, zda se účastnily veřejných zakázek firmy Domistav CZ a. s. a DOMISTAV HK s. r. o.

Žádost č. 11 - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace související s prodejem pozemku p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice u Libouchec + odpověď

Příloha č. 1 - videozáznam https://youtu.be/W-MHHTmivgk

Žádost č. 12 Žádost o neuskutečnění či zrušení pronájmu pozemku v Čermné

Poskytnuté informace za rok 2018:

Žádost č. 1 Žádost o informaci o náklady obce vynaložené v souvislosti s GDPR

Žádost č. 2 Žádost o seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci po lhůtě splatnosti alespoň 300 dnů

Poskytnuté informace za rok 2017:

Žádost č. 1 Žádost o návrh Smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci při realizaci investičního záměru "vybudování volnočasového, společenského, zábavního a sportovního centra" v k. ú. Knínice

Žádost č. 2 Žádost o informace - roční nájemné za pronájem rybníků

Žádost č. 3 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2017

Žádost č. 4 Žádost o seznam všech aktivních bankovních účtů a žádost o darovací smlouvu, kde je územně samosprávný celek dárce

Žádost č. 5 Žádost o kopii žádosti ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby "Stavební úpravy objektu Hraničář - veřejný sál" podané Magistrátem města Ústí nad Labem

Žádost č. 6 Žádost o informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Žádost č. 7 Žádost o infomace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017

Žádost č. 8 Žádost o informace, týkající se odpadů 

Žádost č. 9 Žádost o informace, jak vymáhá obec daňové nedoplatky

                    Doplnění informace

Žádost č. 10 Žádost o informace v souvislosti se zákonem o sociálním bydlení

Žádost č. 11 Žádost o informace týkající se škodlivých ptáků

Poskytnuté informace za rok 2016:

Žádost č. 1 Žádost o investiční plány pro rok 2016

Žádost č. 2 Žádost o informace týkající se uchovávání datových zpráv odeslaných prostřednictvím datové schránky

Žádost č. 3 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 4 Žádost o nájemní smlouvu s SVS a. s.

Žádost č. 5 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 6 Žádost o informace týkající se kanalizace a týkající se pořízení požárního vozidla CAS - dokument č.1č 2č, 3č, 4, č. 5

Žádost č. 7 Žádost o smlouvy uzavřené v roce 2016 s ČR - dokument č. 1,č. 2, č. 3

Poskytnuté informace za rok 2015:

Žádost č. 1 Žádost o investiční plány pro rok 2015

Žádost č. 2 Žádost o informaci záměru obce prodat nemovitost "Libouchec ČOV a kanalizaci"

Žádost č. 3 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 4 Žádost o informace týkající se platu tajemníka

Žádost č. 5 Žádost o informace týkající se ČOV Libouchec

 

 

A picture