DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

 

živé obce

Navigace

Obsah

Poskytnuté informace za rok 2019:

Žádost č. 1 Žádost o informaci, zda obec využila služeb na moderování, pořádání kulturní akce či další role Petra Vojnara

Žádost č. 2 Žádost o informaci týkající se způsobu projednání přestupků ve věci umístění reklamního sdělení

Žádost č. 3 Žádost o informace, které se týkají Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře Příloha č. 1 - Opatření obecné povahy                                                                                                      Příloha č. 2 - Zápis 10. RO 2018 

Žádost č. 4 Žádost o územně plánovací informaci k pozemkům p. č. 1488/78 a p. č. 1488/125 v k. ú. Libouchec

Žádost č. 5 Žádost o poskytnutí Jednacího řádu Rady obce Libouchec

                    Příloha - Jednací řád Rady obce Libouchec

Žádost č. 6 Žádost informaci, jestli byla obec Libouchec k 13. 10. 2006 akcionářem Severočeské plynárenské a. s.

Žádost č. 7 Žádost o poskytnutí dopisu adresovanému vedení ZŠ a MŠ Libouchec p. o.

Žádost č. 8 Žádost o informace související s prodejem pozemku  p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice u Libouchce, - žádost z 25. 6. 2019

                    Příloha č. 1 - odpověď,  Videozáznam https://youtu.be/rLozxYq8K-4

Žádost č. 9 Žádost o informace související s prodejem pozemku p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice u Libouchce + odpověď - žádost z 19. 7. 2019

                  Příloha č. 1 - vyžádané dokumenty

Poskytnuté informace za rok 2018:

Žádost č. 1 Žádost o informaci o náklady obce vynaložené v souvislosti s GDPR

Žádost č. 2 Žádost o seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci po lhůtě splatnosti alespoň 300 dnů

Poskytnuté informace za rok 2017:

Žádost č. 1 Žádost o návrh Smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci při realizaci investičního záměru "vybudování volnočasového, společenského, zábavního a sportovního centra" v k. ú. Knínice

Žádost č. 2 Žádost o informace - roční nájemné za pronájem rybníků

Žádost č. 3 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2017

Žádost č. 4 Žádost o seznam všech aktivních bankovních účtů a žádost o darovací smlouvu, kde je územně samosprávný celek dárce

Žádost č. 5 Žádost o kopii žádosti ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby "Stavební úpravy objektu Hraničář - veřejný sál" podané Magistrátem města Ústí nad Labem

Žádost č. 6 Žádost o informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Žádost č. 7 Žádost o infomace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017

Žádost č. 8 Žádost o informace, týkající se odpadů 

Žádost č. 9 Žádost o informace, jak vymáhá obec daňové nedoplatky

                    Doplnění informace

Žádost č. 10 Žádost o informace v souvislosti se zákonem o sociálním bydlení

Žádost č. 11 Žádost o informace týkající se škodlivých ptáků

Poskytnuté informace za rok 2016:

Žádost č. 1 Žádost o investiční plány pro rok 2016

Žádost č. 2 Žádost o informace týkající se uchovávání datových zpráv odeslaných prostřednictvím datové schránky

Žádost č. 3 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 4 Žádost o nájemní smlouvu s SVS a. s.

Žádost č. 5 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 6 Žádost o informace týkající se kanalizace a týkající se pořízení požárního vozidla CAS - dokument č.1č 2č, 3č, 4, č. 5

Žádost č. 7 Žádost o smlouvy uzavřené v roce 2016 s ČR - dokument č. 1,č. 2, č. 3

Poskytnuté informace za rok 2015:

Žádost č. 1 Žádost o investiční plány pro rok 2015

Žádost č. 2 Žádost o informaci záměru obce prodat nemovitost "Libouchec ČOV a kanalizaci"

Žádost č. 3 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 4 Žádost o informace týkající se platu tajemníka

Žádost č. 5 Žádost o informace týkající se ČOV Libouchec

 

 

A picture