DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

VODA - poruchy (tel.: 212 812 212)

SčVK odstávky (vodovod) 840 111 111

ČEZ odstávky (poruchy: 840 850 860)

Formulář pro ohlášení pálení a ohňostroje (HZS Ústeckého kraje)

MAS Labské skály

Středohoří sobě

Užitečné rady pro SENIORY i DŮCHODCE

SLEVY pro seniory i důchodce

Odkazy na web PČR s výsledky monitoringu ledu

rok 2017 - odkaz zde a zde

ZÁMEK LIBOUCHEC

Nadační fond Nupharo

Volná místa v regionu

 

 

živé obce

Navigace

Obsah

 

Poskytnuté informace za rok 2018:

Žádost č. 1 Žádost o informaci o náklady obce vynaložené v souvislosti s GDPR

Žádost č. 2 Žádost o seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci po lhůtě splatnosti alespoň 300 dnů

Poskytnuté informace za rok 2017:

Žádost č. 1 Žádost o návrh Smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci při realizaci investičního záměru "vybudování volnočasového, společenského, zábavního a sportovního centra" v k. ú. Knínice

Žádost č. 2 Žádost o informace - roční nájemné za pronájem rybníků

Žádost č. 3 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2017

Žádost č. 4 Žádost o seznam všech aktivních bankovních účtů a žádost o darovací smlouvu, kde je územně samosprávný celek dárce

Žádost č. 5 Žádost o kopii žádosti ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby "Stavební úpravy objektu Hraničář - veřejný sál" podané Magistrátem města Ústí nad Labem

Žádost č. 6 Žádost o informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Žádost č. 7 Žádost o infomace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017

Žádost č. 8 Žádost o informace, týkající se odpadů 

Žádost č. 9 Žádost o informace, jak vymáhá obec daňové nedoplatky

                    Doplnění informace

Žádost č. 10 Žádost o informace v souvislosti se zákonem o sociálním bydlení

Žádost č. 11 Žádost o informace týkající se škodlivých ptáků

Poskytnuté informace za rok 2016:

Žádost č. 1 Žádost o investiční plány pro rok 2016

Žádost č. 2 Žádost o informace týkající se uchovávání datových zpráv odeslaných prostřednictvím datové schránky

Žádost č. 3 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 4 Žádost o nájemní smlouvu s SVS a. s.

Žádost č. 5 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 6 Žádost o informace týkající se kanalizace a týkající se pořízení požárního vozidla CAS - dokument č.1č 2č, 3č, 4, č. 5

Žádost č. 7 Žádost o smlouvy uzavřené v roce 2016 s ČR - dokument č. 1,č. 2, č. 3

Poskytnuté informace za rok 2015:

Žádost č. 1 Žádost o investiční plány pro rok 2015

Žádost č. 2 Žádost o informaci záměru obce prodat nemovitost "Libouchec ČOV a kanalizaci"

Žádost č. 3 Žádost o informace týkající se záměru prodeje kanalizace

Žádost č. 4 Žádost o informace týkající se platu tajemníka

Žádost č. 5 Žádost o informace týkající se ČOV Libouchec

 

 

A picture