DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rekontrukce místní komunikace -

Ke Stadionu

 

Rekonstrukce místní komunikace - Ke Stadionu

Dotace Evropské unie, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Libouchec

Plakát

 

živé obce

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce, Rada obce, výbory a komise

 

Starosta:
Jiří Bolík
Místostarosta:
Ing. Jiří Štěrba
   
Zastupitelstvo obce: Rada obce:
Jiří Bolík Jiří Bolík
Ing. Jiří Štěrba Ing. Jiří Štěrba
   
Martin Balog Mgr. Dana Březinová
Mgr. Dana Březinová Martin Balog
Václav Budka Mgr. Martin Laníček
Ing. Vladimír Černil  
Pavel Voslař  
Bc. Daniela Freigangová  
Miroslav Kabát  

Pavel Kodet

Mgr. Martin Laníček

 
Štěpánka Strzepková  
Oldřich Süssmilch  

Pavel Šebek

 
Ing. Zdeněk Zikmund  
   
   
Výbor finanční: Komise stavební:
Bc. Daniela Freigangová Miroslav Kabát
Mgr. Martin Laníček

Martin Balog

Julia Čadová

Marie Pechová

 

 
Výbor kontrolní: Komise kulturní a sociální:
Oldřich Süssmilch Alena Flígrová
Ing. Zdeněk Zikmund Jana Budská
Stanislav Nikl Renata Kopčanová
   
   

Jednací řád Zastupitelstva obce Libouchec ke stažení zde ke stažení

Harmonogram konání jednání Zastupitelstva obce Libouchec  a Rady obce Libouchec pro rok 2018 zde ke stažení

A picture