DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce, rada obce, výbory a komise

 

Starosta:
Jiří Bolík
Místostarosta:
Mgr. Martin Laníček
   
Zastupitelstvo obce: Rada obce:
Jiří Bolík Jiří Bolík
Mgr. Martin Laníček Mgr. Martin Laníček
Martin Balog Martin Balog
Mgr. Dana Březinová Mgr. Dana Březinová
Mgr. Ivana Houdová Ing. Jiří Štěrba
Miroslav Kabát  
Mgr. Libuše Krupičková  
Alexander Mésároš  
Michal Michňo  
Oldřich Süssmilch  
Pavel Šebek  
Ing. Jiří Štěrba  
Tomšík Václav  
Jaroslav Zelený  
Ing. Zdeněk Zikmund  
   
Výbor finanční: Komise stavební:
Mgr. Ivana Houdová Miroslav Kabát

Michal Michňo

Marie Pechová

Martin Balog

Jiří Rickl

 

 

 
Výbor kontrolní: Komise pro kulturní a občanské záležitosti:
Oldřich Süssmilch Dana Šlechtová
Ing. Zdeněk Zikmund Naděžda Balogová
Jaroslav Zelený  
   

Jednací řád Zastupitelstva obce Libouchec účinný od 23. 9. 2019

Harmonogram konání jednání Zastupitelstva obce Libouchec  a Rady obce Libouchec pro rok 2020 Jednání ZO+RO 2020

A picture