DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

 

živé obce

Obsah

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

foto ve fotogalerii (odkaz zde)

Soutěžní kategorie k novému ročníku 2017-2018 (od 01.09.2017), přeškrtnutí už nás od 01.01.2018 nenavštěvují:

MLADŠÍ - Kristýna Schořálková, Nikola Gáborová, Daniel Tomšík, Nikolas Gregor, Daniel Rickl, Miroslav Gábor, Matěj Filipi, Rozálie Tejmerová, Petra Fedorjaková

STARŠÍ - Tomáš Plodík, Lukáš Janoušek, Jan Matýsek, Leona Pilnajová, Štefan Lenč, Anna Krupičková, Kristýna Bílá, Michaela Hartvichová, Josef Čížek, Nikola Kobzová, Adéla Čížková

DOROST - Jakub Mach, Kristýna Wundrawitzová, Kristýna Hartvichová, Jaroslav Richter

 

DOTACE - rok 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo dne 05.09.2017 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti sportu ve výši 30.000,- Kč (Rozhodnutí č. 502017_8_3869).

Za získanou dotaci jsme pořídily materiál k trénování a videonahrávání - přilby, opasky, sadu hadic na běh 60 m s překážkami, štafetovou proudnici ROTT, džberovku, lana, buzoly, diaboly do vzduchovky a videokameru.

Logo

DOTACE - rok 2016

1. MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo dne 26.04.2016 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti sportu ve výši 43.000,- Kč (Rozhodnutí č. 502016_8_0705_A).

Jelikož 50% mělo být použito na vybavení sportovními potřebami  neinvestičního charakteru a 50% na mzdy nebo odměny vedoucím, kteří však svoji činnost vykonávají bez nároku na honorář, požádalo SDH o udělení výjimky tak, aby mohla být plná výše použita na sportovní vybavení. Ministryně nakonec vyslyšela prosby a udělila pro všechna SDH výjimku čerpání 80% na sportovní vybavení (20% zůstává na mzdové prostředky).

Náš kolektiv mladých hasičů tak mohl smysluplně využít částku 34.000,- Kč na pořízení sportovních kompletů pro aktivní mladé hasiče.

K předání souprav došlo na schůzce dne 24.11.2016 (foto ve fotogalerii).

Logo

2. OBEC

Obec Libouchec (Rada obce Libouchec) schválila dne 30.05.2016 na základě žádosti finanční příspěvek na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti podpory sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 15.000,- Kč (spoluúčast při dotaci od KÚ ÚK). 

Podpořila: Logo

3. KÚ ÚK

Krajský úřad Ústeckého kraje přidělil dne 20.07.2016 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti podpory sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 30.000,- Kč.

Logo

 

4. MĚSTO ÚL

Statutární město Ústí nad Labem přidělilo dne 05.10.2016 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na vybavení mladých hasičů při SDH Libouchec ve výši 20.000,- Kč.

logo

 

MOC DĚKUJEME !!! Brzy zde najdete fotky pořízeného vybavení.

 

Úspěchy mladých hasičů v hasičském roce 2016 - 2017:

3. MÍSTO V SOUTĚŽI "DOVEDNOSTNÍ ŠTAFETA" - kategorie mladší

5. MÍSTO V SOUTĚŽI "DOVEDNOSTNÍ ŠTAFETA" - kategorie starší

1. MÍSTO V SOUTĚŽI "PO OČIMA DĚTÍ" - kategorie kolektiv MH

1. MÍSTO V ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI - kategorie dorost, jednotlivec (Kuba Mach)

2. MÍSTO V ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI - kategorie mladší

3. MÍSTO V ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI - kategorie starší

1. MÍSTO V SOUTĚŽI "POŽÁRNÍ ÚTOK Chabařovice" - kategorie starší

2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE CELOROČNÍ ČINNOSTI DOROSTU - kategorie starší dorostenci: Kuba Mach

4. MÍSTO V CELOROČNÍ SOUTĚŽI PLAMEN - kategorie starší 

5. MÍSTO V CELOROČNÍ SOUTĚŽI PLAMEN - kategorie mladší

1. MÍSTO V BĚHU JEDNOTLIVCŮ S PŘEKÁŽKAMI - kategorie mladší dívky: Adélka Čížková, kategorie starší dívky: Lea Pilnajová, kategorie mladší chlapci: Kuba Podráský

2. MÍSTO V BĚHU JEDNOTLIVCŮ S PŘEKÁŽKAMI - kategorie mladší chlapci: Dan Tomšík, kategorie starší chlapci: Fífa Lenč

3. MÍSTO V BĚHU JEDNOTLIVCŮ S PŘEKÁŽKAMI - kategorie mladší dívky: Kikča Schořálková, kategorie starší dívky: Týnka Hartvichová, kategorie starší chlapci: Jára Richter

1.-10. MÍSTO VE STIMAX CUPU (běh jednotlivců): Fífa Lenč, Áňa Krupičková 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

STIMAX CUP 2016

Perfektní umístění našich dorostenců a starších mladých hasičů - v průběžných kolech dosáhli i na medaile.

Úspěchy mladých hasičů v hasičském roce 2015 - 2016:

1. MÍSTO V SOUTĚŽI "PO OČIMA DĚTÍ" - kategorie kolektiv MH

2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE CELOROČNÍ ČINNOSTI DOROSTU - kategorie starší dorostneci: Pavel Flígr

1. MÍSTO V BĚHU JEDNOTLIVCŮ S PŘEKÁŽKAMI - kategorie starší chlapci: Jaroslav Richter

3. MÍSTO V BĚHU JEDNOTLIVCŮ S PŘEKÁŽKAMI - kategorie starší dívky: Týnka Hartvichová

2. MÍSTO V CELOROČNÍ SOUTĚŽI PLAMEN - kategorie starší (jen díky vedoucí, která nepodala protest proti neoprávněným trestným bodů, nepostupují do krajského kola - o vítězství je právě tyto trestné body posunuli na místo 2.)

7. MÍSTO V CELOROČNÍ SOUTĚŽI PLAMEN - kategorie mladší

10. MÍSTO V CELOROČNÍ ČINNOSTI PŘÍPRAVKY

1. MÍSTO V CELOROČNÍ ČINNOSTI DOROSTU - kategorie starší (postupujeme na krajské kolo)

3. MÍSTO V CELOROČNÍ ČINOSTI DOROSTU- kategorie střední

4. MÍSTO VE STIMAX CUPU (běh jednotlivců) pro Štefana Lenče (2 setiny s ho dělily od 3. místa)

1. MÍSTO V BRANNÉM ZÁVODĚ - kategorie starší

1. MÍSTO V SOUTĚŽI "BOŽTĚŠICKÝ DVOJBOJ" - kategorie starší

6. MÍSTO V SOUTĚŽI "BOŽTĚŠICKÝ DVOJBOJ" - kategorie přípravka

2. MÍSTO V SOUTĚŽI "POŽÁRNÍ ÚTOK" - kategorie starší

 

NÁŠ NOVÝ MASKOT SOKOLÍK 2016

Maskot 2016

Úspěchy mladých hasičů v hasičském roce 2014 - 2015:

brigádnicky odpracováno 15 hodin na člena (úklid v areálu MŠ, natírání, odkopávání, úklid v nové nářaďovně, údržba materiálu)

krásné umístění na soutěžích (běh jednotlivců s překážkami, celoroční hra PLAMEN, celročoní činnost PŘÍPRAVKA  a DOROST, O pohár starosty SDH Chabařovice - požární útoky starších a dorostu, Závod požárnické všestrannosti - branný závod v Neštěmicích, Dovednostní štafeta - vázání uzlů a přiřazení technického prostředku v Ústí nad Labem atd.)

A picture