Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Obsah

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

foto ve fotogalerii (odkaz zde)

Soutěžní kategorie k novému ročníku 2020-2021 (od 01.01.2021):

PŘÍPRAVKA - Anna Maria Lot, Antonín Jelínek, Anna Suchá, Leontýna Flígrová

STARŠÍ (+MLADŠÍ) -  Daniel Tomšík, Daniel Rickl, Matěj Filipi, Petra Fedorjaková, Tereza Chmelíková

DOROST - Lukáš Janoušek, Jan Matýsek, Anna Krupičková, Tomáš Plzák, Josef Čížek, Adéla Čížková

 

DOTACE - rok 2020

Obec Libouchec (Rada obce Libouchec) schválila dne 04.11.2019 na základě žádosti dotaci z rozpočtu obce na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti podpory sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 29.400,- Kč. Vyčerpáno z důvodu pandemie bylo o částku 9.231,- Kč méně. Dotace byla použita na platby za soutěže, dopravu, revizi překážek a pořízení materiálu.

Logo

MŮJ KLUB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo dne 17.02.2020 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti sportu ve výši 64.900,- Kč (Rozhodnutí č. 502020_2B_0868). Dotace byla využita na pořízení materiálu na sport, výzbroje a výstroje.

Logo

DOTACE - rok 2019

Obec Libouchec (Rada obce Libouchec) schválila dne 04.02.2019 na základě žádosti dotaci z rozpočtu obce na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti podpory sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 29.800,- Kč. Dotace byla použita na platby za soutěže, dopravu, opravu překážek a pořízení materiálu.

Logo

 

MŮJ KLUB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo dne 04.03.2019 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti sportu ve výši 62.700,- Kč (Rozhodnutí č. 502019_2B_0398).

Logo

DOTACE - rok 2018

Z ROZPOČTU OBCE LIBOUCHEC

Obec Libouchec (Rada obce Libouchec) schválila dne 21.05.2018 na základě žádosti dotaci z rozpočtu obce na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti podpory sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 20.000,- Kč (mohli jsme tam zejména zaplatit dopravu na závody a nakoupit nejnutnější potřebný materiál).

Podpořila: Logo

 

 

DOTACE - rok 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo dne 05.09.2017 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti sportu ve výši 30.000,- Kč (Rozhodnutí č. 502017_8_3869).

Za získanou dotaci jsme pořídily materiál k trénování a videonahrávání - přilby, opasky, sadu hadic na běh 60 m s překážkami, štafetovou proudnici ROTT, džberovku, lana, buzoly, diaboly do vzduchovky a videokameru.

Logo

DOTACE - rok 2016

1. MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo dne 26.04.2016 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti sportu ve výši 43.000,- Kč (Rozhodnutí č. 502016_8_0705_A).

Jelikož 50% mělo být použito na vybavení sportovními potřebami  neinvestičního charakteru a 50% na mzdy nebo odměny vedoucím, kteří však svoji činnost vykonávají bez nároku na honorář, požádalo SDH o udělení výjimky tak, aby mohla být plná výše použita na sportovní vybavení. Ministryně nakonec vyslyšela prosby a udělila pro všechna SDH výjimku čerpání 80% na sportovní vybavení (20% zůstává na mzdové prostředky).

Náš kolektiv mladých hasičů tak mohl smysluplně využít částku 34.000,- Kč na pořízení sportovních kompletů pro aktivní mladé hasiče.

K předání souprav došlo na schůzce dne 24.11.2016 (foto ve fotogalerii).

Logo

2. OBEC

Obec Libouchec (Rada obce Libouchec) schválila dne 30.05.2016 na základě žádosti finanční příspěvek na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti podpory sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 15.000,- Kč (spoluúčast při dotaci od KÚ ÚK). 

Podpořila: Logo

3. KÚ ÚK

Krajský úřad Ústeckého kraje přidělil dne 20.07.2016 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na činnost mladých hasičů při SDH Libouchec v oblasti podpory sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši 30.000,- Kč.

Logo

 

4. MĚSTO ÚL

Statutární město Ústí nad Labem přidělilo dne 05.10.2016 na základě žádosti a doložených podkladů dotaci na vybavení mladých hasičů při SDH Libouchec ve výši 20.000,- Kč.

logo

 

MOC DĚKUJEME !!! Brzy zde najdete fotky pořízeného vybavení.

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ÚSPĚCHY MLADÝCH HASIČŮ V ROCE 2017-2018

1.MÍSTO v soutěži "PO OČIMA DĚTÍ" - kategorie kolektiv MH

Splnění odznaků odborností STROJNÍK

1.MÍSTO V ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI - kategorie dorost, jednotlivec (Kuba Mach)

2.MÍSTO V ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI - kategorie mladší

3.MÍSTO V ZÁVODU POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI - kategorie starší

1. MÍSTO V SOUTĚŽI "POŽÁRNÍ ÚTOK Chabařovice" - kategorie starší

2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE CELOROČNÍ ČINNOSTI DOROSTU

      kategorie starší dorostenci: Kuba Mach

 

Perfektní reprezentace našeho dorostence a vedoucího v Požárním sportu (za SDH Mojžíř – 2. místo)

 

4. MÍSTO V CELOROČNÍ SOUTĚŽI PLAMEN - kategorie starší 

5. MÍSTO V CELOROČNÍ SOUTĚŽI PLAMEN - kategorie mladší

 

1. MÍSTO V BĚHU JEDNOTLIVCŮ S PŘEKÁŽKAMI

      kategorie mladší dívky: Adélka Čížková, kategorie starší dívky: Lea Pilnajová

      kategorie mladší chlapci: Kuba Podráský

 

2. MÍSTO V BĚHU JEDNOTLIVCŮ S PŘEKÁŽKAMI

      kategorie mladší chlapci: Dan Tomšík, kategorie starší chlapci: Fífa Lenč

 

3. MÍSTO V BĚHU JEDNOTLIVCŮ S PŘEKÁŽKAMI

      kategorie mladší dívky: Kikča Schořálková

      kategorie starší dívky: Týnka Hartvichová

      kategorie starší chlapci: Jára Richter

 

1.-10. MÍSTO VE STIMAX CUPU (běh jednotlivců): Fífa Lenč, Pavel Flígr 

 

6. MÍSTO v soutěži "DOVEDNOSTNÍ ŠTAFETA" - kategorie mladší

8. MÍSTO v soutěži "DOVEDNOSTNÍ ŠTAFETA" - kategorie starší

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NÁŠ MASKOT SOKOLÍK 2016

Maskot 2016

 

A picture