Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Obsah

Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Libouchec

403 35 Libouchec 157, IČ: 228 69 158

Od dubna 2019 vedla spolek paní učitelka Řezníčková - ta však na svou funkci po školním plese 2020 rezignovala. Stejně tak ukončili činnost dobrovolníci a ostatní pomocníci. Spolek jako takový zrušen nebyl, ale jeho činnost byla pozastavena. Snad se najdou noví nadšenci...

 

Spolek byl finančně i materiálně podporován obcí Libouchec (Drakiáda, Spaní ve škole, Velikonoce, Stezka odvahy).

 

 

Původní text sdružení: Jsme občanské sdružení, které soustřeďuje rodiče žáků, kteří mají zájem spolupracovat se školou a podílet se na organizaci volného času dětí .
Naše činnost: finanční, materiální a společenská pomoc škole, asistence na akcích školy,
organizace vlastních volnočasových aktivit pro děti. Akcí, které může  pořádat  SRPDŠ je nepřeberné množství.

Kam vlastně poplynou finanční prostředky z fondu SRPDŠ:

Možností je spousta a peníze jsou potřeba všude .  Příspěvky na lyžařské kurzy, výlety, besedy a divadla pořádané školou, příspěvky pro školní kroužky.

Co všechno si budeme moci dovolit, závisí na aktivitě a nápadech všech rodičů členů. Členem je každý, kdo zaplatí příspěvky.

Kde všude je možné a chceme získávat finanční příspěvky do našeho fondu?

-         Burza

-         Školní ples

-         Příspěvky od rodičů

-         Pokud se najdou tak také od sponzorů

-         Velikonoční  a vánoční dílničky pro rodiče s dětmi  atd…

http://www.zsmslibouchec.eu/index.php?nav=8

A picture