DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Obsah

Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Libouchec

403 35 Libouchec 157, IČ: 228 69 158

Od dubna 2019 vede spolek paní učitelka Řezníčková - původní členové spolku svoji činnost ukončili.

 

Jsme občanské sdružení, které soustřeďuje rodiče žáků, kteří mají zájem spolupracovat se školou a podílet se na organizaci volného času dětí .
Naše činnost: finanční, materiální a společenská pomoc škole, asistence na akcích školy,
organizace vlastních volnočasových aktivit pro děti. Akcí, které může  pořádat  SRPDŠ je nepřeberné množství.

Kam vlastně poplynou finanční prostředky z fondu SRPDŠ:

Možností je spousta a peníze jsou potřeba všude .  Příspěvky na lyžařské kurzy, výlety, besedy a divadla pořádané školou, příspěvky pro školní kroužky.

Co všechno si budeme moci dovolit, závisí na aktivitě a nápadech všech rodičů členů. Členem je každý, kdo zaplatí příspěvky.

Kde všude je možné a chceme získávat finanční příspěvky do našeho fondu?

-         Burza

-         Školní ples

-         Příspěvky od rodičů

-         Pokud se najdou tak také od sponzorů

-         Velikonoční  a vánoční dílničky pro rodiče s dětmi  atd…

http://www.zsmslibouchec.eu/index.php?nav=8

A picture