DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Tělocvičná jednota SOKOL Libouchec

403 35 Libouchec 357, IČ: 445 57 914

Předseda: David Škultety, DiS.

organizační výbor: David Škultety, Pavel Voslař, Anna Voslařová, Věra Zelená, Alena Flígrová

 

ročník 2019:

ODDÍL ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ+KLUB SENIORŮ - Anna Voslařová, Věra Zelená

Aktivity: cvičení, výlety, ruční výroba, pomoc při akcích

ODDÍL POBYTU V PŘÍRODĚ - Alena Flígrová, Pavel Flígr

Aktivity: cvičení, výlety, pomoc při akcích

ODDÍL TURISTIKY - Pavel Voslař

Aktivity: výlety

 

 

ročník 2016 - 2018:

KLUB SOKOLSKÝCH SENIORŮ - Anna Voslařová

Aktivity: cvičení, výlety, ruční výroba, pomoc při akcích

ODDÍL VŠESTRANNOSTI - Alena Flígrová, Pavel Flígr

 

ročník 2015 - 2016:

KLUB SOKOLSKÝCH SENIORŮ - Anna Voslařová

Aktivity: cvičení, výlety, ruční výroba, pomoc při akcích

 

ODDÍL VŠESTRANNOSTI - Alena Flígrová, Hana Dvořáková

ODDÍL TANCE - Eva Slavková + Petra a Pavla Slavkovy

 

 

 

 

Proběhlé akce, např.:

3denní výlet v Praze (25.- 27.8.2015) - zpráva zde, fotografie zde

 

Plánované akce:

Výlet do Libereckého kraje (14.10.2015) - pozvánka zde

A picture