DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rekontrukce místní komunikace -

Ke Stadionu

 

Rekonstrukce místní komunikace - Ke Stadionu

Dotace Evropské unie, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Libouchec

Plakát

 

živé obce

Navigace

Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

27. SETKÁNÍ OBCÍ ĆERMNÁ - 2018

Datum konání:
1. 9. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - slavnost
Místo konání:
Dopoledne: sportoviště u haly. Odpoledne: areál KD Svoboda - Libouchec

Tradiční setkání - nyní pořádá obec Libouchec. Pozváni jsou občané všech obcí Čermná. Dopolední program - sporty, odpolední program - kulturní část a zábava. Bližší informace budou dodány později

UKONČENÍ PRÁZDNIN - Knínice

Datum konání:
1. 9. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava
Místo konání:
Obec Knínice - Knínice

Tradiční akce pro děti a rodiče obcí Knínic a Žďárku.

27. SETKÁNÍ OBCÍ ČERMNÁ

Datum konání:
1. 9. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - slavnost
Místo konání:
KD Svoboda +Sportoviště - Libouchec

Tradiční setkání obyvatel obcí Čermná z celé České republiky - letos se můžeme těšit na setkání u nás v Libouchci. Přípravy jsou v plném proudu.

SETKÁNÍ SENIORŮ, DŮCHODCŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Datum konání:
5. - 12. 10. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava
Místo konání:
Kulturní dům - Libouchec

Tradiční setkání pořádané obcí Libouchec - bližší informace budou dodány. Termín bude zvolen po vyhlášení voleb.

DRAKIÁDA 2018

Datum konání:
14. 10. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - ostatní
Místo konání:
Hřiště za sportovní halou - Libouchec

Tradiční akce pro děti i dospělé pořádaná spolkem SRPDŠ za podpory obce Libouchec.

DRAKIÁDA - Knínice

Datum konání:
20. 10. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava
Místo konání:
Obec Knínice - Knínice

Akce určená zejména pro obyvatele Knínic a Žďárku.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU + ADVENTNÍ TRHY

Datum konání:
30. 11. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - slavnost
Místo konání:
U školní družiny - areál ZŠ - Libouchec

Tradiční předvánoční akce pořádaná obcí Libouchec ve spolupráci se spolkem SRPDŠ a školou.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU - Knínice

Datum konání:
1. 12. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - slavnost
Místo konání:
Obec Knínice - Knínice

Akce pořádaná zejména pro obyvatele Knínic a Žďárku.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Datum konání:
8. 12. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - pro děti
Místo konání:
Kulturní dům - Libouchec

Tradiční zábavná akce pro děti -pořádá SDH Libouchec za podpory obce Libouchec. Bližší informace budou dodány

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

Datum konání:
21. 12. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - koncert
Místo konání:
Kostel sv. Tří králů - Libouchec

Tradiční předvánoční akce pro všechny, kteří se chtějí odpoutat od všedních starostí při poslechu písní a melodií v podání dětí ZŠ a dalších umělců.

Stránka:

A picture