DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

4. Příspěvek na obnovu, zajistění a výchovu lesních porostů (rok 2018) - zde 

http://www.kr-ustecky.cz

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rekonstrukce místní komunikace

Ke stadionu

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Dotace Evropské unie, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Libouchec

Plakát

Dotace Ministerstva zemědělství ČR

Dotace Ministerstva zemědělství ČR

 

živé obce

Navigace

Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

  • 1

SETKÁNÍ SENIORŮ, DŮCHODCŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Datum konání:
5. - 12. 10. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava
Místo konání:
Kulturní dům - Libouchec

Tradiční setkání pořádané obcí Libouchec - bližší informace budou dodány. Termín bude zvolen po vyhlášení voleb.

DRAKIÁDA 2018

Datum konání:
14. 10. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - ostatní
Místo konání:
Hřiště za sportovní halou - Libouchec

Tradiční akce pro děti i dospělé pořádaná spolkem SRPDŠ za podpory obce Libouchec.

DRAKIÁDA - Knínice

Datum konání:
20. 10. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava
Místo konání:
Obec Knínice - Knínice

Akce určená zejména pro obyvatele Knínic a Žďárku.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Datum konání:
3. 11. 2018 začátek od 10:30
Typ akce:
Kultura, zábava - slavnost
Místo konání:
Obřadní síň obce Libouchec - Libouchec čp. 82

Slavnostní uvítání občánků obce narozených v první polovině letošního roku maminkám s trvalým pobytem v Libouchci proběhne v obřadní síni obce dne 3. listopadu 2018 od 10.30 h.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU + ADVENTNÍ TRHY

Datum konání:
30. 11. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - slavnost
Místo konání:
U školní družiny - areál ZŠ - Libouchec

Tradiční předvánoční akce pořádaná obcí Libouchec ve spolupráci se spolkem SRPDŠ a školou.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU - Knínice

Datum konání:
1. 12. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - slavnost
Místo konání:
Obec Knínice - Knínice

Akce pořádaná zejména pro obyvatele Knínic a Žďárku.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Datum konání:
8. 12. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - pro děti
Místo konání:
Kulturní dům - Libouchec

Tradiční zábavná akce pro děti -pořádá SDH Libouchec za podpory obce Libouchec. Bližší informace budou dodány

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

Datum konání:
21. 12. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - koncert
Místo konání:
Kostel sv. Tří králů - Libouchec

Tradiční předvánoční akce pro všechny, kteří se chtějí odpoutat od všedních starostí při poslechu písní a melodií v podání dětí ZŠ a dalších umělců.

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 2018

Datum konání:
25. 12. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava
Místo konání:
Kulturní dům - Libouchec

Tradiční sváteční zábava. Plakát bude dodán později

28. SETKÁNÍ OBCÍ ČERMNÁ - 2019

Datum konání:
31. 8. 2019
Typ akce:
Kultura, zábava - slavnost
Místo konání:
Statutární město Děčín a obce Kozí Dráhy - Telnice

Tradiční pravidelné setkání obcí Čermná v roce 2019 proběhne v Čermné u Staňkova.

Stránka:

  • 1

A picture