DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

4. Příspěvek na obnovu, zajistění a výchovu lesních porostů (rok 2018) - zde 

http://www.kr-ustecky.cz

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rekonstrukce místní komunikace

Ke stadionu

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Dotace Evropské unie, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Libouchec

Plakát

Dotace Ministerstva zemědělství ČR

Dotace Ministerstva zemědělství ČR

 

živé obce

Navigace

Obsah

Stránka

Vítání občánků - 3. listopadu 2018

Pravidelné slavnostní vítání občánků v obřadní síni.

18. 9. 2018

Upozornění

V období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 bude provedeno vykácení vzrostlých tújí u hrobových míst na hřbitově v Libouchci.

27. 8. 2018

27. SETKÁNÍ ČERMNÝCH - 1.9.2018 - Libouchec

Tradiční setkání obcí Čermná - sportovní část 8-14 na obecním sportovišti, golfovém hřišti a v jídelně školy - kulturní část 14-24 v areálu KD Svoboda

22. 8. 2018 Zobrazit více

UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM

Myslivecká jednota upozorňuje řidiče na zvýšenou aktivitu srnčí zvěře v období letních prázdnin.

25. 7. 2018 Zobrazit více

VÝSTRAHA ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ, VYSOKÉ TEPLOTY

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pro Ústecký kraj - platná od 24.07.2018 do odvolání.

25. 7. 2018 Zobrazit více

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - dělník nebo vedoucí Jílové

Volná pracovní místa v odboru místního hospodářství MěÚ Jílové.

24. 7. 2018 Zobrazit více

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - účetní Chabařovice

Nabídka na zaměstnání na pozici - účetní bytového a nebytového hospodářství Chabařovice

12. 7. 2018 Zobrazit více

Oznámení o ukončení soc. služby Obecně prospěšné společnosti Generační centrum - odborné poradenství ke dni 30. 6. 2018

Ke dni 30. 6. 2018 bude ukončena sociální služba sociálního poradenství Obecně prospěšné společnosti Generačního centra. V případě potřeby sociálního pracovníka se obraťte na Obecní úřad Libouchec - Mgr. Petru Mésárošovou

19. 6. 2018 Zobrazit více

Prodej kuřic - 3 termíny (na objednání)

Nabídka objednání a dovozu kuřic. Prosba společnosti o zveřejnění.

14. 6. 2018 Zobrazit více

Poděkování za účast na sobotní brigádě

Poděkování všem fotbalistům a volejbalistům, kteří se zúčastnili v sobotu 9. 6. 2018 brigády na sokolském hřišti.

11. 6. 2018

Stránka

A picture