DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah


Logo OPZ

DOTACE POSKYTNUTÉ OBCI LIBOUCHEC zde

=================================================================

                 Služba pro občany Libouchecka i okolních vesnic 
                     Agentura OSMÝ DEN, o.p.s.  (bližší info zde)

=================================================================

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2019 - BEZÚROČNÉ PŮJČKY OBČANŮM

Zastupitelstvo obce Libouchec se k projektu z důvodu administrativní náročnosti a

vysoké míry finančního rizika pro obec nepřipojilo (ZO/03/2019 č. 12/19)

Bližší info ohledně kotlíkové dotace zde  (další možné příspěvky v rámci akce Zelená úsporám zde).

 

 

 

Sportovní přehled …

23.11.2019 13:30

FOTBALOVÝ ZÁPAS - I.A třída

Přijďte podpořit náš mužský tým, který se utká proti týmu Dobroměřice

Detail

Kulturní přehled …

16.11.2019 10:30

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Slavnostní uvítání nových občánků obce Libouchec narozených v první polovině roku 2019 proběhne v sobotu 16.11.2019 od 10.30 h. v obřadní síni.

Detail

16.11.2019 19:00

Divadelní hra - DETEKTOR LŽI

Divadlo KoS Kytlice

Detail

17.11.2019 15:00

MAŠKARNÍ KARNEVAL - Jílové

Pořádá agentura KaZ

Detail

22.11.2019 17:00

Setkání seniorů

Tradiční setkání seniorů - k poslechu a tanci hraje Krušnohorka

Detail

mapaObec Libouchec se nachází v údolí Jílovského potoka, který odděluje České středohoří od Labských pískovců. Již v 15. století byl z Libouchce vybudován vodovod do města Ústí nad Labem. Od 14. století patřil Libouchec děčínským Vartenberkům, potom Trčkům z Lípy, po nich Salhausenům a Býnovským. V roce 1628  získali Libouchec děčínští Thunové. Ti ještě několikrát přebývali na původně renesančním zámku v Libouchci, ale po zničení švédskými vojsky v letech třicetileté války přenesli své sídlo do nedalekého Jílového. Libouchec zůstal řadu let po válečné zkáze pustý. Dominantou obce je kostel sv. Tří králů. V minulosti byl častokrát přestavován, a tak v něm lze nalézt odkazy na řadu uměleckých slohů od renesance až po novogotiku. V obci je možné vidět řadu domů s prvky původní lidové architektury nebo barokní sousoší kalvárie z roku 1728.

 
Statistické informace: 
 
ZÚJ (kód obce je roven identifikačnímu číslu základní územní jednotky): 568058
 
ID obce: 8341
 
Statut: Obec
 
Počet částí: 4 (Libouchec, Čermná, Knínice, Žďárek)
 
Katastrální výměra: 4514 ha
 
Počet obyvatel ke dni 01.01.2019:  1835
 
Nejstarší obyvatelka žíjící v obci:  (1927)
 
Průměrný věk se stále zvyšuje, ke dni 01.01.2019: 42 let (42,3)
 
Pošta: Ano
 
Základní a mateřská škola: Ano
 
Zdravotnické zařízení: Ano (praktický, zubní, dětský a gynekologický lékař)
 
Policejní stanice: Ano (OOP Chlumec)
 
Kanalizace (ČOV): Ano (částečná)
 
Vodovod: Ano
 
Plynofikace: Ano (částečná)

 

27. SETKÁNÍ ČERMNÝCH

     Dne 1.9.2018 proběhlo v Libouchci 27. setkání Čermných. Sportovní část se uskutečnila na sportovištích, kulturní část v areálu KD Svoboda, a také v Čermné na náměstí. Foto ve fotogalerii zde.

Další setkání Čermných - v pořadí již 28.- se uskuteční 31.08.2019 v Čermné u Staňkova (okres Domažlice, Plzeňský kraj)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

A picture