Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah


INFORMACE PRO VEŘEJNOST OHLEDNĚ KORONAVIRU na stránkách MZČR zde

INFORMACE PRO VEŘEJNOST OHLEDNĚ KORONAVIRU na stránkách KÚ ÚK zde

SPECIÁLNÍ INFOLINKY OHLEDNĚ KORONAVIRU na stránkách MMÚL zde

INFORMACE PRO VEŘEJNOST Z ÚŘADU PRÁCE ČR OHLEDNĚ KORONAVIRU zde

Informace o možnosti testování na koronavir: soukromá laboratoř v Ústí nad Labem nebo ambulantně

Informace o nouzovém režimu ordinace dětského lékaře v Libouchci zde

Informace o nouzovém režimu ordinace praktického lékaře ve všech obcích zde

CHCIPOMOCT.CZ - celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků (25.03.2020) zdezde

DOPORUČENÍ pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami (Zdravotní ústav 25.03.2020) - zde

 

 

===================================================================

 

Logo OPZ

DOTACE POSKYTNUTÉ OBCI LIBOUCHEC zde

=================================================================

                 Služba pro občany Libouchecka i okolních vesnic 
                     Agentura OSMÝ DEN, o.p.s.  (bližší info zde)

=================================================================================

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2019 - BEZÚROČNÉ PŮJČKY OBČANŮM

Zastupitelstvo obce Libouchec se k projektu z důvodu administrativní náročnosti a

vysoké míry finančního rizika pro obec nepřipojilo (ZO/03/2019 č. 12/19)

Bližší info ohledně kotlíkové dotace zde  (další možné příspěvky v rámci akce Zelená úsporám zde).

=================================================================================

 

 

 

Sportovní přehled …

Kulturní přehled …

04.07.2020 13:00

GULÁŠOBRANÍ s country kapelou RIDING HOPPERS

Soutěž ve vaření guláše na otevřeném ohni. Informace na plakátu.

Detail

26.06.2020 00:00 - 13.09.2020 do 00:00

VÝSTAVA MEDVĚDŮ - Jílové

Výstava medvědů - zámek Jílové

Detail

22.06.2020 00:00 - 31.07.2020 do 00:00

VÝSTAVA MAPUJÍCÍ HISTORII DĚČÍNSKÉ ZOO - Jílové

Výstava je přístupná v době otevření knihovny.

Detail

mapaObec Libouchec se nachází v údolí Jílovského potoka, který odděluje České středohoří od Labských pískovců. Již v 15. století byl z Libouchce vybudován vodovod do města Ústí nad Labem. Od 14. století patřil Libouchec děčínským Vartenberkům, potom Trčkům z Lípy, po nich Salhausenům a Býnovským. V roce 1628  získali Libouchec děčínští Thunové. Ti ještě několikrát přebývali na původně renesančním zámku v Libouchci, ale po zničení švédskými vojsky v letech třicetileté války přenesli své sídlo do nedalekého Jílového. Libouchec zůstal řadu let po válečné zkáze pustý. Dominantou obce je kostel sv. Tří králů. V minulosti byl častokrát přestavován, a tak v něm lze nalézt odkazy na řadu uměleckých slohů od renesance až po novogotiku. V obci je možné vidět řadu domů s prvky původní lidové architektury nebo barokní sousoší kalvárie z roku 1728.

 
Statistické informace: 
 
ZÚJ (kód obce je roven identifikačnímu číslu základní územní jednotky): 568058
 
ID obce: 8341
 
Statut: Obec
 
Počet částí: 4 (Libouchec, Čermná, Knínice, Žďárek)
 
Katastrální výměra: 4514 ha
 
Počet obyvatel ke dni 01.01.2020:  1853
 
Nejstarší obyvatelka žíjící v obci:  (1927)
 
Průměrný věk se od loňska nezměnil, ke dni 01.01.2020: 42 let
 
Pošta: Ano
 
Základní a mateřská škola: Ano
 
Zdravotnické zařízení: Ano (praktický, zubní, dětský a gynekologický lékař)
 
Policejní stanice: Ano (OOP Chlumec)
 
Kanalizace (ČOV): Ano (částečná)
 
Vodovod: Ano
 
Plynofikace: Ano (částečná)

 

A picture