Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Veřejné zakázky

Obec Libouchec má zřízený Profil zadavatele na portálu http://www.e-zakazky.cz/

Veřejné zakázky z profilu zadavatele obce Libouchec

 

Zakázky a veřejné výzvy

ROK 2020

Zakázky realizované v obci Libouchec v roce 2020 

1. Optimalizace výkonu státní správy v obci Libouchec

- Pasport veřejného osvětlení

Smlouva o dílo

- Pasport hřbitova

Smlouva o dílo

- Digitální povodňový plán

Smlouva o dílo

- Studie možnosti výstavby chodníků

Smlouva o realizaci zakázky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci zákázky 

ROK 2019

Zakázky realizované v obci Liboucher v roce 2019

ROK 2018

1. Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Libouchec - družina (1. část)

Smlouva o dílo

2. Rekonstrukce obrusné vrstvy komunikace - Libouchec, Dlouhá ul.

Smlouva o dílo

3. Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Libouchec - družina (2. část)

Smlouva o dílo

4. Stavba oplocení

Smlouva o dílo

5. Pergola - altán, Sokolské hřiště Libouchec

Smlouva o dílo

6. Bodové opravy komunikací v Libouchci

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

7. Pergola - altán s čekárnou Čermná

Smlouva o dílo

8. Dodavatel zemního plynu od 1. 1. 2019

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

ROK 2017

Hřbitovní zeď u kostela Tří králů v Libouchci I. a II. etapa

- zveřejněno na profilu zadavatele

Vybudování závlahového systému na fotbalovém hřišti Libouchec

 - Smlouva o dílo

Výměna oken v domě Libouchec č. 400

 - Smlouva o dílo

Vymalování prostor malého a velkého sálu v Domě Svoboda

 - Smlouva o dílo

Vybudování chodníku mezi paneláky v obci Libouchec

 - Smlouva o dílo

Koupě nového vozu Peugeot

 - Závazná objednávka

Rekonstrukce ležatých rozvodů SV, TUV a požární vody v ZŠ a MŠ Libouchec

 - Smlouva o dílo

Oprava přístavby Mateřské školy v Libouchci

 - Smlouva o dílo 

 - Dodatek č. 1 

 - Dodatek č. 2

Výzva k podání nabídky na Rekonstrukci místní komunikace - Ke Stadionu - zveřejněno na profilu zadavatele

Oprava komunikací v roce 2017 v Libouchci

 - Smlouva o dílo

Plynová kotelna Libouchec - Restaurace Svoboda

 - Smlouva o dílo

 

ROK 2016

Zakázka na výměnu oken v bytovém domě Libouchec č. p. 384

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě

 

Výzva k podání nabídky k projektu Oprava chodníku v Libouchci - 2. etapa - Ukončeno výběrem a podpisem Smlouvy o dílo.

 - Smlouva o dílo

 

Výběrové řízení na opravu a nátěr střešní krytiny základní školy Libouchec - Ukončeno výběrem a podpisem Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo

 

Výběrové řízení na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na provedení rekonstrukce zázemí pro výjezdovou jednotku SDH Libouchec, v k. ú. obce Libouchec, st. p. č. 664 - Ukončeno výběrem a podpisem Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě

 

Výběr. řízení na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na provedení rekonstrukce zázemí pro výjezdovou jednotku SDH Libouchec v k.ú. obce LIbouchec, st. p. č. 664 - Zrušeno

Výběrové řízení na opravu a nátěr střešní krytiny základní školy Libouchec - Zrušeno

Výběrové řízení - Rekonstrukce rybníka U Zámku - Zrušeno

 

 

A picture