DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

VODA - poruchy (tel.: 212 812 212)

SčVK odstávky (vodovod) 840 111 111

ČEZ odstávky (poruchy: 840 850 860)

Formulář pro ohlášení pálení a ohňostroje (HZS Ústeckého kraje)

MAS Labské skály

Středohoří sobě

Užitečné rady pro SENIORY i DŮCHODCE

SLEVY pro seniory i důchodce

Odkazy na web PČR s výsledky monitoringu ledu

rok 2017 - odkaz zde a zde

ZÁMEK LIBOUCHEC

Nadační fond Nupharo

Volná místa v regionu

 

 

živé obce

Navigace

Obsah

Veřejné zakázky

Obec Libouchec má zřízený Profil zadavatele na portálu http://www.e-zakazky.cz/

Veřejné zakázky z Profilu zadavatele Obce Libouchec zde.

Zakázky realizované v obci Libouchec v roce 2015zde ke stažení

 

Zakázky a veřejné výzvy

ROK 2018

1. Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Libouchec - družina (1. část)

Smlouva o dílo

2. Rekonstrukce obrusné vrstvy komunikace - Libouchec, Dlouhá ul.

Smlouva o dílo

3. Rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Libouchec - družina (2. část)

Smlouva o dílo

4. Stavba oplocení

Smlouva o dílo

5. Pergola - altán, Sokolské hřiště Libouchec

Smlouva o dílo

6. Bodové opravy komunikací v Libouchci

Smlouva o dílo

7. Pergola - altán s čekárnou Čermná

Smlouva o dílo

ROK 2017

Hřbitovní zeď u kostela Tří králů v Libouchci I. a II. etapa

- zveřejněno na profilu zadavatele

Vybudování závlahového systému na fotbalovém hřišti Libouchec

 - Smlouva o dílo

Výměna oken v domě Libouchec č. 400

 - Smlouva o dílo

Vymalování prostor malého a velkého sálu v Domě Svoboda

 - Smlouva o dílo

Vybudování chodníku mezi paneláky v obci Libouchec

 - Smlouva o dílo

Koupě nového vozu Peugeot

 - Závazná objednávka

Rekonstrukce ležatých rozvodů SV, TUV a požární vody v ZŠ a MŠ Libouchec

 - Smlouva o dílo

Oprava přístavby Mateřské školy v Libouchci

 - Smlouva o dílo 

 - Dodatek č. 1 

 - Dodatek č. 2

Výzva k podání nabídky na Rekonstrukci místní komunikace - Ke Stadionu - zveřejněno na profilu zadavatele

Oprava komunikací v roce 2017 v Libouchci

 - Smlouva o dílo

Plynová kotelna Libouchec - Restaurace Svoboda

 - Smlouva o dílo

 

ROK 2016

Zakázka na výměnu oken v bytovém domě Libouchec č. p. 384

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě

 

Výzva k podání nabídky k projektu Oprava chodníku v Libouchci - 2. etapa - Ukončeno výběrem a podpisem Smlouvy o dílo.

 - Smlouva o dílo

 

Výběrové řízení na opravu a nátěr střešní krytiny základní školy Libouchec - Ukončeno výběrem a podpisem Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo

 

Výběrové řízení na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na provedení rekonstrukce zázemí pro výjezdovou jednotku SDH Libouchec, v k. ú. obce Libouchec, st. p. č. 664 - Ukončeno výběrem a podpisem Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě

 

Výběr. řízení na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na provedení rekonstrukce zázemí pro výjezdovou jednotku SDH Libouchec v k.ú. obce LIbouchec, st. p. č. 664 - Zrušeno

Výběrové řízení na opravu a nátěr střešní krytiny základní školy Libouchec - Zrušeno

Výběrové řízení - Rekonstrukce rybníka U Zámku - Zrušeno

 

 

A picture