DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rekontrukce místní komunikace -

Ke Stadionu

 

Rekonstrukce místní komunikace - Ke Stadionu

Dotace Evropské unie, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Libouchec

Plakát

 

živé obce

Navigace

Obsah

27. SETKÁNÍ ČERMNÝCH

     Dne 1.9.2018 proběhne v Libouchci 27. setkání Čermných. Akce bude probíhat na sportovištích v Libouchci a v areálu KD Svoboda, a také v Čermné na náměstí. Zájemci (družstva nebo jednotlivci) do sportovních a zábavných soutěží za naší část obce Čermná se mohou nahlašovat u jednotlivých osob pověřených organizací soutěže nejpozději do 30.6.2018.

Soutěžní sporty a kontakty na jednotlivé organizátory zde.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018


Povinně zveřejňované dokumenty v sekci ÚŘEDNÍ DESKA zde

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin na úřední desce - odkaz zde.

(Informace a vzory pro volební strany zde)-možnost podat kandidátní listinu skončilo dne 31.07.2018 v 16 h. 

Sportovní přehled …

01.09.2018 od 10:00

FOTBALOVÝ ZÁPAS TJ ČSAD Libouchec - II. tř. starší žáci

Starší žáci se utkají s týmem Střekov/Brná

Detail

01.09.2018 od 17:00

FOTBALOVÝ ZÁPAS TJ ČSAD Libouchec - I. A třída, sk. A

Naši muži "A" se utkají s týmem Česká Kamenice

Detail

Kulturní přehled …

01.09.2018 od 00:00

27. SETKÁNÍ OBCÍ ČERMNÁ

Tradiční setkání obyvatel obcí Čermná z celé České republiky - letos se můžeme těšit na setkání u nás v Libouchci. Přípravy jsou v plném proudu.

Detail

01.09.2018 od 00:00

UKONČENÍ PRÁZDNIN - Knínice

Tradiční akce pro děti a rodiče obcí Knínic a Žďárku.

Detail

01.09.2018 od 00:00

27. SETKÁNÍ OBCÍ ĆERMNÁ - 2018

Tradiční setkání - nyní pořádá obec Libouchec. Pozváni jsou občané všech obcí Čermná. Dopolední program - sporty, odpolední program - kulturní část a zábava. Bližší informace budou dodány později

Detail

01.05.2018 od 00:00 - 30.09.2018 do 00:00

1. SVĚTOVÁ VÁLKA OČIMA NAŠICH PRADĚDŮ - 1.5.-30.9.2018

V rámci zahájení oslav jara bude otevřena výstava.

Detail

Smuteční

Statistické informace: 
 
ZÚJ (kód obce je roven identifikačnímu číslu základní územní jednotky): 568058
 
ID obce: 8341
 
Statut: Obec
 
Počet částí: 4 (Libouchec, Čermná, Knínice, Žďárek)
 
Katastrální výměra: 4514 ha
 
Počet obyvatel ke dni 31.12.2016:  1834 
 
Průměrný věk: 42 let (41,9)
 
Pošta: Ano
 
Základní a mateřská škola: Ano
 
Zdravotnické zařízení: Ano (praktický, zubní, dětský a gynekologický lékař)
 
Policejní stanice: Ano (OOP Chlumec)
 
Kanalizace (ČOV): Ano (částečná)
 
Vodovod: Ano
 
Plynofikace: Ano (částečná)

mapaObec Libouchec se nachází v údolí Jílovského potoka, který odděluje České středohoří od Labských pískovců. Již v 15. století byl z Libouchce vybudován vodovod do města Ústí nad Labem. Od 14. století patřil Libouchec děčínským Vartenberkům, potom Trčkům z Lípy, po nich Salhausenům a Býnovským. V roce 1628  získali Libouchec děčínští Thunové. Ti ještě několikrát přebývali na původně renesančním zámku v Libouchci, ale po zničení švédskými vojsky v letech třicetileté války přenesli své sídlo do nedalekého Jílového. Libouchec zůstal řadu let po válečné zkáze pustý. Dominantou obce je kostel sv. Tří králů. V minulosti byl častokrát přestavován, a tak v něm lze nalézt odkazy na řadu uměleckých slohů od renesance až po novogotiku. V obci je možné vidět řadu domů s prvky původní lidové architektury nebo barokní sousoší kalvárie z roku 1728.

 
A picture