DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

 

živé obce

Navigace

Obsah

Nalezení živého zvířete:

kontaktujte podatelnu OÚ Libouchec (475 222 201 nebo obec@libouchec.cz) - pokusíme se nalézt majitele a informovat občany formou SMS

v případě nepřítomnosti pracovníků OÚ Libouchec se obraťte na obvodní oddělení Policie ČR (475 222 333 nebo 724 062 669) - informaci nám předají

 

Nezapomeňte oznámit místo nálezu, druh zvířete a jeho přibližné stáří, uvítáme taktéž uvedení nějakého zvláštního znaménka či výstroj zvířete, podle kterých by se dal určit majitel.

 

Nalezení uhynulého zvířete:

kontaktujte podatelnu OÚ Libouchec (475 222 201 nebo obec@libouchec.cz) nebo  člena některého místního mysliveckého sdružení (spolku)

v případě nepřítomnosti pracovníků OÚ Libouchec se obraťte na obvodní oddělení Policie ČR (475 222 333 nebo 724 062 669) - informaci předají buď nám nebo přímo mysliveckému spolku

Nezapomeňte oznámit místo nálezu!

A picture