DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Projekty z Programu Rozvoje Venkova


Obec Libouchec realizuje v letech  2009 - 2013 projekty  v rámci Programu rozvoje venkova OSA IV. Leader.

Logo EULogo leaderLogo MASLogo PRV

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  Evropa investuje do venkovských oblastí.“

Projekty na území obce Libouchec realizované z výzev MAS Labské skály:

Bezpečné hřiště v Libouchci 

http://tab.maslabskeskaly.cz/ProjektDetail.aspx?id=70 


Modernizace zázemí pro činnost hasičů v Libouchci

http://tab.maslabskeskaly.cz/ProjektDetail.aspx?id=66


Nová okna pro naši školku

http://tab.maslabskeskaly.cz/ProjektDetail.aspx?id=126


Nová knihovna v Libouchci

http://tab.maslabskeskaly.cz/ProjektDetail.aspx?id=67


Obnova místní komunikace v Čermné

http://tab.maslabskeskaly.cz/ProjektDetail.aspx?id=71


Oprava místní komunikace - ulice, označované "Na Sídlišti"

http://tab.maslabskeskaly.cz/ProjektDetail.aspx?id=68


Rekonstrukce střešního pláště včetně rekonstrukce dřevěného krovu kostela sv. Tří králů v Libouchci

http://tab.maslabskeskaly.cz/ProjektDetail.aspx?id=69


Smírčí kříže a pomník padlým v 1. Světové válce v Knínicích - zachování památek pro příští generace

http://tab.maslabskeskaly.cz/ProjektDetail.aspx?id=72

A picture