Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

 

LibouchecEUPRV

Projekty z PRV - ostatní

Rekultivace porostů poškozených sněhem

Obec Libouchec záskala dotaci z pragramu ZSIF - Podpory rozvoje a obnovy venkova na projekt "Rekultivace porostů poškozených sněhem".

Náplní projektu byla obnova lesního potenciálu po kalamitách, podpora společenských funkcí lesů a zavádění preventivních opatření.

Celkové náklady projektu byly 1.956.424,80 Kč, dotace činila 1.616.880,- Kč.

Projekt byl dokončen k 1. 2. 2015.

 

 

A picture