Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Obecní úřad

Obecní úřad vykonává přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony

Obecní úřad je zároveň MATRIČNÍ ÚŘAD, jehož správní obvod je vymezen obcemi Libouchec, Tisá a Velké Chvojno (vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Obecní úřad je zároveň STAVEBNÍ ÚŘAD, jehož správní obvod je vymezen obcemi Libouchec, Tisá, Petrovice a Velké Chvojno (z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).

 

Starosta obce Libouchec: Jiří Bolík

Tajemník OÚ: David Škultety, DiS.

Místostarosta: Mgr. Martin Laníček

Adresa: 403 35 Libouchec 211

www: www.libouchec.cz

email: obec@libouchec.cz

tel: +420 475 222 201

IČO: 00266833

ID dat. schránky: en2bc4v

 

ÚŘEDNÍ HODINY:  

pondělí                  8 - 11:20 hodin a 12:20 - 17 hodin 

středa                    8 - 11:20 hodin a 12:20 - 17 hodin 

Polední přestávka 11.20 - 12:20 hodin

Pokladna zavírá v 16:30 hodin.

Mimo úřední dny se na nás obracejte v naléhavých případech. Jsme-li přítomni, rádi vám pomůžeme.

 

STRUKTURA OBECNÍHO ÚŘADU


      Obecní úřad 

(budova na adrese: Libouchec č.p. 211)

Budova OÚ

Sekretariát starosty obce a tajemníka Obecního úřadu Libouchec (podatelna, spojovatelka): Zdeňka Rošlapilová

Správa hřbitova: Zdeňka Rošlapilová

Legalizace, vidimace (ověřování podpisů a listin), matrika: Alena Flígrová, 
Zdeňka Rošlapilová

Evidence obyvatel, volby, spisovna: Alena Flígrová

Odpadové hospodářství: Iveta Mrázková

CZECH POINT: Alena Flígrová, Zdeňka Rošlapilová

Mzdová účetní – ekonom rozpočtář: Vladimíra Hejnová

Úsek sociálních věcí: (Mgr. Petra Růžičková) - do doby mateřské dovolené Mgr. Růžičkové zastupuje výkon úseku: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor sociálních věcí, vedoucí: Bc. Jakub Jeřábek - 475 271 300

 

Odbor stavební a životního prostředí

(budova na adrese: Libouchec č.p. 82

budova SÚ

Agenda vedoucího odboru: David Škultety, DiS. (tajemník)

Referentka: Eva Karásková

Referentka: Daniela Křížová

 

Správa majetku obce Libouchec - zajišťuje mj. sjízdnost místních komunikací v obci, údržbu veřejné zeleně, opravy bytového fondu obce apod.

(budova na adrese: Libouchec č.p. 337)

budova SMO

Vedoucí SMO: Martin Sedláček

Mistr a zástupce vedoucího SMO: Milan Plíva

 


Komise k projednávání přestupků obce Libouchec

činnost komise ukončena -  uzavřena veřejnoprávní smlouva s výkonem této činnosti: ÚMO Ústí nad Labem-Severní Terasa

 

Telefonní seznam:

Sekretariát - zároveň spojovatelka: 475 222 201

Starosta: 475 222 210

Agenda vedoucího odboru stavebního a životního prostředí: tajemník - 475 222 392

Odbor stavební a životního prostředí: 475 222 344

Správa majetku obce: 603 213 507 

Sportovní hala: 475 222 354

 

 


 

A picture