DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře)

Zásady pro poskytování dotace

Žádost o dotaci na pořádání akce pro veřejnost

Žádost o dotaci na spolkovou činnost

povinné přílohy žádosti:

1. Seznam plánovaných akcí na další rok 

2. Položkový rozpočet

3. Stanovy (pokud nejsou zveřejněny)

 

Vyúčtování akce

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

VODA - poruchy (tel.: 212 812 212)

SčVK odstávky (vodovod) 840 111 111

ČEZ odstávky (poruchy: 840 850 860)

Formulář pro ohlášení pálení a ohňostroje (HZS Ústeckého kraje)

MAS Labské skály

Středohoří sobě

Užitečné rady pro SENIORY i DŮCHODCE

SLEVY pro seniory i důchodce

Odkazy na web PČR s výsledky monitoringu ledu

rok 2017 - odkaz zde a zde

ZÁMEK LIBOUCHEC

Nadační fond Nupharo

Volná místa v regionu

 

 

živé obce

Navigace

Obsah

Obecní úřad

Obecní úřad vykonává přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony

Obecní úřad je zároveň MATRIČNÍ ÚŘAD, jehož správní obvod je vymezen obcemi Libouchec, Tisá a Velké Chvojno (vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Obecní úřad je zároveň STAVEBNÍ ÚŘAD, jehož správní obvod je vymezen obcemi Libouchec, Tisá, Petrovice a Velké Chvojno (z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).
 

Starosta obce Libouchec: Jiří Bolík
Tajemník OÚ: David Škultety, DiS.
Místostarosta: Mgr. Martin Laníček
   
Adresa: 403 35 Libouchec 211
www: www.libouchec.cz
email: obec@libouchec.cz
tel: +420 475 222 201
IČO: 00266833
ID dat. schránky: en2bc4v


ÚŘEDNÍ HODINY:  

pondělí                  8 - 11.20 h. a 12.20 - 17 h. (pokladna se uzavírá v 16.30 h.) 

středa                    8 - 11.20 h. a 12.20 - 17 h. (pokladna se uzavírá v 16.30 h.) 

     
     
     
     
     

STRUKTURA OBECNÍHO ÚŘADU


                 Obecní úřad 

(budova na adrese: Libouchec č.p. 211)

Budova OÚ

Sekretariát starosty obce a tajemníka Obecního úřadu Libouchec (podatelna, spojovatelka): Zdeňka Rošlapilová
Správa hřbitova: Zdeňka Rošlapilová
Legalizace, vidimace (ověřování podpisů a listin), matrika: Alena Flígrová
Zdeňka Rošlapilová
Evidence obyvatel: Alena Flígrová
Odpadové hospodářství: Iveta Mrázková
Povolení provozu výherních hracích přístrojů:  
Zajišťování ověřených výpisů (např. z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku atd.) – CZECH POINT:


Alena Flígrová

Mzdová účetní – ekonom rozpočtář: Vladimíra Hejnová

Úsek sociálních věcí:

 

 

 

Mgr. Petra Mésárošová

Alena Flígrová

 

 

Odbor stavební a životního prostředí

(budova na adrese: Libouchec č.p. 82

 

budova SÚ

Odbor stavební a životního prostředí

 
Vedoucí odboru: Josef Trnka 
Referentka stavebního odboru a odboru životního prostředí: Eva Karásková
Referentka: Julia Čadová
Referentka: Daniela Křížová

 

 
Správa majetku obce Libouchec

(budova na adrese: Libouchec č.p. 337)

 
   
budova SMO

 

Vedoucí SMO:

 

Milan Plíva

 

Zástupce vedoucího SMO:

Oldřich Strzepek
Referent energetiky a revizí: Oldřich Strzepek
Správa majetku obce Libouchec zajišťuje mj. sjízdnost místních komunikací v obci, údržbu veřejné zeleně, opravy bytového fondu obce apod.  
   
   


Komise k projednávání přestupků obce Libouchec - činnost komise ukončena -  uzavřena veřejnoprávní smlouva s výkonem této činnosti: ÚMO Ústí nad Labem-Severní Terasa.

 

 

 

 

 

 

 
                    Telefonní seznam:    
Sekretariát - zároveň spojovatelka: 475 222 201  

Starosta:

475 222 210  

Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí:

475 222 345  

Odbor stavební a životního prostředí:

475 222 344  

Správa majetku obce:

724 181 301   

Sportovní hala:

475 222 354

 

 

 

 
 

 

 
     


 

A picture