Menu
Obec Libouchec
ObecLibouchec

Odbor stavební a živ.prostředí

Sídlo: Libouchec č. p. 82 (budova u autobusového nádraží)

Vedoucí odboru: Naděžda Stránská

 • Územní rozhodování, stavební řád
 • Telefon: 475 222 345, e-mail: stranska@libouchec.cz

 

Referentka: Daniela Křížová

 • Územní rozhodování, stavební řád
 • Telefon: 412 372 324, e-mail: krizova@libouchec.cz

 

Referentka: Jana Perková

- Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

- Informace k pronajatým pozemkům

- Agenda silničně správního úřadu

Telefon: 475 222 344, e-mail: perkova@libouchec.cz

Zřízení

Stavební úřad v Libouchci byl zřízen dne 30.04.1991 Obecně závaznou vyhláškou Okresního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 15.04.1991.

Územní působnost

Libouchec, Velké Chvojno, Tisá, Petrovice

 • přesná specifikace v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rozsah činnosti

1. Územní rozhodování

 •  vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 •  vydává rozhodnutí o využití území
 •  vydává rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území
 •  vydává rozhodnutí o dělení ma zcelování pozemků
 •  vydává rozhodnutí o ochranném pásmu
 •  vydává změny a zrušení územních rozhodnutí
 •  vede zjednodušené územní řízení * vydává územní souhlas
 •  vede spojené územní a stavební řízení * vydává souhlasy pro speciální stavební úřady k povolení staveb těmito orgány

2. Stavební řád

a) Ohlašování staveb

 •  přijímá ohlášení jednoduchých staveb
 •  přijímá ohlášení terénních úprav a zařízení
 •  přijímá ohlášení udržovacích prací

b) Stavební řízení a povolení

 •  vydává stavební povolení
 •  vypořádává námitky účastníků ve zkráceném stavebním řízení
 •  povoluje změny stavby před jejím dokončením c) Užívání staveb
 •  vydává souhlas s užíváním staveb
 •  vydává kolaudační souhlas
 •  povoluje předčasné užívání staveb
 •  povoluje zkušební provoz
 •  povoluje změny v užívání staveb

d) Odstraňování staveb

 •   vydává povolení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 •  vydává nařízení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení

e) Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

 •  provádí kontrolní prohlídky staveb
 •  nařizuje neodkladné odstranění staveb a nutné zabezpečovací práce
 •  nařizuje nezbytné úpravy staveb
 •  nařizuje údržbu staveb
 •  nařizuje vyklizení staveb
 •  vydává opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

f) Evidence a ukládání písemností

g) Obecné požadavky na výstavbu

 •  uděluje výjimky z obecných požadavků na využívání území
 •  uděluje výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu h) Sankce
 •  projednává přestupky
 •  projednává správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

3. Ochrana přírody a krajiny

 •  povoluje kácení mimolesní zeleně (pouze pro obec Libouchec)
 •  eviduje památné stromy

4. Doprava

 •  povoluje zvláštní užívání místních komunikací (pouze pro obec Libouchec)
 •  povoluje ukládání sítí technické infrastruktury do místních komunikací (pouze pro obec Libouchec)

5. Žádosti předepsané stavebním zákonem

6. Odbor stavební a životního prostředí

Zabezpečuje přidělení čísel popisných a evidenčních.

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace ZÁCHRANKA

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte co se může stát. 
Mobilní aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby.

INSTALACE