Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Poplatky se platí buď v hotovosti nebo platební kartou v pokladně OÚ Libouchec, převodem na účet obce č. 1627411/0100 - při převodu je důležité uvést buď správný variabilní symbol (zjistíte u pokladní) nebo do poznámky vepsat v tomto tvaru "PŘÍJMENÍ - DRUH PLATBY".

Místní poplatek za psa:

uredni-deska/obecne-zavazna-vyhlaska-c-3-2019-o-mistnim-poplatku-ze-psu-1510.html?kshowback=

 

Splatnost: do 31.03. příslušného kalendářního roku.

 

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu:

Poplatník je každý občan s trvalým pobytem ve správním území naší obce. Výše poplatku činí 600,- Kč na občana za rok.

Poplatníkem je také vlastník rekreačního objektu, ve kterém není k pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. Poplatek činí 600 Kč za rok.

Platbu za komunální odpad za občana lze zaplatit:

a) jednorázově nejpozději do 30. 6.

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6.  a do 31. 12. 

c) ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3., do 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 

Podrobně viz Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Při platbě je potřeba uvádět jména osob, za které je poplatek hrazen.

 

A picture