Menu
Obec Libouchec
ObecLibouchec

Potřebuji zaplatit místní poplatek

Poplatky se platí

  • v hotovosti či platební kartou v pokladně OÚ Libouchec nebo převodem na účet obce č. 1627411/0100 - při převodu je důležité uvést do poznámky

  • "PŘÍJMENÍ - ADRESA - DRUH PLATBY nebo V.S."

(např.: "MRÁZKOVÁ - LIBOUCHEC 211 - ODPADY" nebo "MRÁZKOVÁ - LIBOUCHEC 211 - 1340").

 

VARIABILNÍ SYMBOLY (V.S.):

pes - 1341, odpad - 1340, hřbitov - 3632, pozemek (nájem) - 1019, byt (nájem) - 3612, dřevo - 1039, správní poplatek - 1361

 

Místní poplatek za psa

Splatnost: do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Agendu vyřizuje: Vladimíra Hejnová (hejnova@libouchec.cz, 412 374 910)

 

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu

Tiskopis - přihláška - komunální odpad

Poplatník je každý občan s trvalým pobytem ve správním území naší obce. Výše poplatku na rok 2022 činí  600 Kč na občana za rok. Od roku 2023 je poplatek zvýšen na částku 840 Kč na občana za rok.

Poplatníkem je také vlastník rekreačního objektu, ve kterém není k pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. Poplatek na rok 2022 činí 600 Kč za rok. Od roku 2023 je poplatek zvýšen na částku 840 Kč na občana za rok.

Platbu za komunální odpad za občana lze zaplatit:

  • jednorázově nejpozději do 30. 6.
  • ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6.  a do 31. 12. 
  • ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3., do 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 

Agendu vyřizuje: Iveta Mrázková (iveta.mrazkova@libouchec.cz, 412 375 466)

 

Poplatek za pronájem hrobového místa na hřbitově v Libouchci

Poplatek za pronájem hrobového místa na hřbitově v Libouchci je povinen uhradit nájemce ke dni počátku sjednaného nájmu předem na celou dobu nájmu do pokladny nebo na účet obce Libouchec, nebylo-li ujednáno jinak.

Pasport hřbitova

Agendu vyřizuje: Ivana Kokošková (obec@libouchec.cz, 475 222 201)

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (zábor)

Tiskopis - žádost o povolení užívání veřejného prostranství (zábor)

Agendu vyřizuje: Vladimíra Hejnová (hejnova@libouchec.cz, 412 374 910)

 

Místní poplatek z pobytu

Informace k místnímu poplatku z pobytu

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu

Hlášení k místnímu poplatku z pobytu

 

Nájem z bytu

Agendu vyřizuje: Iveta Mrázková (iveta.mrazkova@libouchec.cz, 412 375 466)

Prodej dřeva

Sjednání samovýroby: Ing. Němec, správce lesa (st.nemec@c.box.cz)

Platby vybírá: Vladimíra Hejnová (hejnova@libouchec.cz, 412 374 910)

Správní poplatky

Hradí se v hotovosti při vydání dokladu u příslušného úředníka nebo v pokladně. Platby předem se provádí na výše určený účet ve stanoveném tvaru.

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace ZÁCHRANKA

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte co se může stát. 
Mobilní aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby.

INSTALACE