DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci na kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost- vzor k použití zde

Žádost o dotaci na spolkovou činnost- vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

VODA - poruchy (tel.: 212 812 212)

SčVK odstávky (vodovod) 840 111 111

ČEZ odstávky (poruchy: 840 850 860)

Formulář pro ohlášení pálení a ohňostroje (HZS Ústeckého kraje)

MAS Labské skály

Středohoří sobě

Užitečné rady pro SENIORY i DŮCHODCE

SLEVY pro seniory i důchodce

Odkazy na web PČR s výsledky monitoringu ledu

rok 2017 - odkaz zde a zde

ZÁMEK LIBOUCHEC

Nadační fond Nupharo

Volná místa v regionu

 

 

živé obce

Navigace

Obsah

Poplatky se platí buď v hotovosti v pokladně OÚ Libouchec nebo převodem na účet obce č. 1627411/0100 - při převodu je důležité uvést buď správný variabilní symbol (zjistíte u pokladní) nebo do poznámky vepsat v tomto tvaru "PŘÍJMENÍ - DRUH PLATBY".

Provoz pokladny OÚ Libouchec:

pondělí a středa       8:00 - 11:20 a 12:20 - 16:30 h.

v jiné dny po dohodě

 

Místní poplatek za psa:

e_download.php?file=data/editor/138cs_1.pdf&original=362-ozv22010.pdf

např.:

Libouchec - v rodinném domě 150,- Kč, ve vícebytových objektech 250,-

výjimka pro poživatele důchodů: 100,- Kč

okolní obce + Nový Libouchec 100,-

Splatnost: do 31.03. příslušného kalendářního roku.

 

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu:

Poplatník je každý občan s trvalým pobytem ve správním území naší obce. Výše poplatku činí 600,- Kč na občana za rok.

Splatnost: do 31.03. příslušného kalendářního roku. Platby lze provádět i čtvrtletně, vždy do posledního dne daného období.

Při platbě je potřeba uvádět jména osob, za které je poplatek hrazen.

A picture