Menu
Obec Libouchec
ObecLibouchec

Hasiči

I. JSDHO ("Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Libouchec")

II. SH ČMS - Sdružení dobrovolných hasičů Libouchec (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SDH Libouchec)

nové webové stránky SDH Libouchec

a) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Libouchec

403 35 Libouchec 337
IČ: 63153823

Starosta: Kateřina Michňová (od 22.01.2022)

Ke dni 31.12.2023 mělo SDH Libouchec 73 členů, z toho 28 mladých hasičů.

SDH je organizační jednotkou SH ČMS, který vznikl dnem zápisu do registru organizačních jednotek. SDH je právnickou osobou s neomezenou právní a majetkovou odpovědností. Statutárním orgánem SDH je starosta, velitel nebo některý pověřený člen výboru. Členem SDH se může stát osoba od 18let věku, mladým hasičem dítě od 3let věku.
SDH v rámci svého územního obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně zabezpečuje a realizuje zejména součinnost jmenovitě na úseku požární ochrany s orgány obce, s veřejností a s fyzickými a právnickými osobami
vnitřní činnosti a záležitosti.

Základní úkoly SDH:

SDH se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, fyzických a právnických osob, mimojiné zejména na podílení se

 • na poradenské a konsultační činnosti
 • na činnosti preventivních požárních hlídek
 • na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků a pomůcek určených k signalizaci a ochraně před požárem
 • na osvětové, preventivně výchovně a vzdělávací činnosti zaměřené
 • na předcházení požárům na činnosti zásahových jednotek při požáru nebo jiné mimořádné události a při odstraňování škodlivých následků takových událostí
 • na vyhledávání zejména členů zásahových jednotek a na aktivním výchovném působení na mládež též s cílem získat ji pro aktivní činnost ve sboru.

SDH přiměřeně a podle svých možností pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin, popř. i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá na udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k jeho historii. Dobrovolnou prací svých členů přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí a podílí sena humanitární pomoci.
Činnost SDH je zajišťována především nezištnou a obětavou prací členů.

Dotace 2017

Krajský úřad Ústeckého kraje přidělil dne 30.05.2017 na základě žádosti a doložených podkladů neinvestiční dotaci na pořízení vybavení pro výuku s moderní (elektro)technikou ve výši 86.400,- Kč, kterou pro svou činnost využívají jak dospělí členové JSDHO a SDH, ale děti a mládež SDH (Smlouva č. 17/SML1026/SOPD/OKH ze dne 30.05.2017).

Obec Libouchec se na pořízení nového vybavení podílela částkou ve výši 11.550,- Kč (Veřejnoprávní smlouva č. 28 ze dne 04.09.2017).

LogoLogo

b) Kolektiv mladých hasičů při SH ČMS - SDH Libouchec

(Kolektiv MH Libouchec)

Vedoucí kolektivu: Alena Flígrová

V kolektivu MH se realizují zájmy mladých hasičů zejména ve vztahu k požární ochraně a k přípravě hasičských činností.

Mladý hasič

 • se přiměřeně ke svému věku aktivně podílí na činnosti SDH a kolektivu MH
 • usiluje o získání základních odborných znalostí a dovedností
 • chrání majetek SDH

Zásady mladých hasičů:

 • být čestným, ukázněným a kamarádským, aktivně pracovat v kolektivu MH, spolurozhodovat o jeho činnosti a pomáhat tam, kde je to zapotřebí
 • soustavně pečovat o své zdraví a celoroční systematickou činností zvyšovat svou fyzickou a psychickou kondici, ověřovat ji prostřednictvím soutěží
 • prohlubovat si své znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany
 • poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasičského hnutí, rozvíjet mezinárodní spolupráci.

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace ZÁCHRANKA

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte co se může stát. 
Mobilní aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby.

INSTALACE