Menu
Obec Libouchec
ObecLibouchec

Manuál jednotného grafického stylu obecního znaku

Manuál jednotného grafického stylu obecního znaku obce Libouchec  byl schválen Radou obce Libouchec dne 8. dubna 2024 (usnesení č. 22/5RO/2024) a je závazný pro všechny uživatele znaku obce Libouchec. 

Manuál jednotného grafického stylu obecního znaku Libouchec kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního grafického stylu obce Libouchec, stanovuje jednotlivá pravidla a nabízí příklady a doporučení, jak postupovat při jejich praktické aplikaci. Manuál jednotného grafického stylu tedy stanoví pravidla vizuálního stylu subjektu (veřejnoprávní korporace a dále jí zřízených nebo založených subjektů) tak, aby vizuální komunikační prvky byly jednoznačně a na první pohled identifikovatelné s těmito subjekty.

Podle ustanovení § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím výslovným souhlasem.

Pokud tedy bude chtít jiný subjekt použít znak obce Libouchec, musí nejdříve písemně požádat Radu obce Libouchec o udělení souhlasu. V případě žádosti o udělení souhlasu musí být žadatel jednoznačně identifikován a přesně specifikován účel využití znaku obce Libouchec. Pouze se souhlasem tohoto orgánu obce, případně jí pověřené osoby, může být v souladu s Manuálem jednotného grafického stylu obecního znaku obce Libouchec použit.

Organizační složky a právnické subjekty zřízené nebo založené obcí Libouchec musí rovněž používat znak obce v souladu se schváleným manuálem, a to od doby jeho schválení.

Znak obce v souladu s manuálem musí užívat všechny ostatní subjekty, organizace nebo fyzické osoby, na jejichž aktivity a podporu obec Libouchec finančně nebo naturálním plněním přispěla, kde je obec Libouchec jejich spolupořadatelem nebo nad kterými obec Libouchec přijala záštitu. 

Znak obce Libouchec je chráněn autorským zákonem.

 

Pro poskytnutí Manuálu jednotného grafického stylu kontaktujte obec@libouchec.cz.

Manuál jednotného grafického stylu obecního znaku Libouchec 

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace ZÁCHRANKA

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte co se může stát. 
Mobilní aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby.

INSTALACE