Strategie 2015+

logo

Strategický plán rozvoje obce Libouchec 2016 - 2026

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Rybářský lístek bude vystaven na pokladně obecního úřadu po předložení OP, originálu osvědčení o získané kvalifikaci nebo starého rybářské lístku a úhradě poplatku.

Výše poplatku: dospělí a děti od 15 let

1 rok – 100,- Kč

3 roky – 200,- Kč

10 let – 500,- Kč

Na neurčito – 1000,- Kč

Výše poplatku: děti do 15 let

1 rok – 50,- Kč

3 roky – 100,- Kč

Vydávání rybářských lístků  platí pouze pro občany Libouchce a spádových obcí (Tisá, Petrovice, Velké Chvojno)

A picture