DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Stránka

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020

Euroregion Elbe/Labe (EEL) připravil možnost získat slevy na vstup do více jak 50 vybraných saských kulturních institucí díky Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe. Cena tohoto pasu je 30 Kč. Více informací viz odkaz

24. 1. 2020 Zobrazit více

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020

6. 1. 2020 Zobrazit více

FIT pro život

Projekt pro nezaměstnané mladé lidi (15-30 let)s nedokončeným středním vzděláním

15. 11. 2019 Zobrazit více

ZPÁTKY MEZI KOLEGY

Projekt MAS Labské skály z.s. pro nezaměstnané osoby.

1. 10. 2019 Zobrazit více

Spirála pomáhá lidem

Máte nějaké životní trápení? Volejte nonstop Linku pomoci - tf. 475 603 390

21. 8. 2019 Zobrazit více

BEZPLATNÁ PORADNA - Agentura Osmý den, o.p.s.

Poradna pro občany v tíživé životní situaci.

24. 7. 2019 Zobrazit více

Jaké úspory dosáhl Libouchec sběrem elektrozařízení v roce 2018?

Certifikát environmentálního vyúčtování od společnosti ASEKOL a. s.

4. 7. 2019 Zobrazit více

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových obec ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

5. 6. 2019 Zobrazit více

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

SRDCE PRO SABINU A JEJÍ ZVÍŘÁTKA

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ - do projektu se zapojili žáci 9 . třídy pod vedením paní učitelky Libuše Krupičkové - své srdce věnovali veterinární sestřičce Sabině Fiedlerové, která se ve svém domku v obci Čeřeniště stará o opuštěná, nemocná či stará zvířata - děti sepsaly o "Víle Sabině" i pohádku.

(podrobné info zde)

Tento úžasný projekt s velkou dávkou lidskosti nazvaný SRDCE PRO SABINU A JEJÍ ZVÍŘÁTKA ocenila porota zvláštní cenou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - v pondělí 20. května 2019 se konalo slavnostní vyhlášení s rautem a různými vystoupeními na půdě parlamentu - ❤️všechny děti si odnesly speciálního plyšového dvouocasého lvíčka 🦁. Výdaje za odvoz do Prahy zaplatila obec Libouchec.

Srdce


4. 6. 2019 Zobrazit méně

UPOZORNĚNÍ NA ZÁKAZ VSTUPU DO VOJENSKÉHO PÁSMA

UPOZORNĚNÍ NA ZÁKAZ VSTUPU DO VOJENSKÉHO PÁSMA! PROBÍHAJÍ ZDE CVIČENÍ A HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZŮ.

22. 5. 2019

Stránka

A picture