DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům a LZE o ni žádat již při podání seznamu plánovaných akcí pro další rok

(Všechny červené odkazy - viz níže - jsou  formuláře. Vyúčtování se provádí v souladu s veřejnoprávní smlouvou.)

 

ZÁSADY pro poskytování dotace z rozpočtu obce Libouchec

Žádost o dotaci-SPOLKOVOU ČINNOST

Žádost o dotaci -JEDNORÁZOVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST

Příloha č. 1 - Seznam činností a akcí

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

 

 

 

 

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Další nabídka

živé obce

Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

OBŘADNÍ SÍŇ

Obřadní síň obce je v 1. patře budovy na adrese Libouchec čp. 82 (stavební odbor). Kapacita cca 30 osob. Konají se zde obřady - vítání občánků, svatby (i po letech).

fotofoto 2


28. 11. 2019 Zobrazit méně

MOBILNÍ ROZHLAS

Služba Mobilní rozhlas je poskytována občanům zdarma - nahrazuje dřívější SMS bránu. Obec bude i nadále informovat občany o dění v obci - nyní v rozšířené formě SMS nebo hlasovými zprávami nebo e-mailem.

18. 10. 2016 Zobrazit více

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

OZV obce Libouchce naleznete v sekci Úřední deska

3. 6. 2015

Směrnice pro zajišťování oprav bytů v majetku obce

Směrnice 7/2015
platnost ode dne schválení 9. 3. 2015
Schválila rada obce - usnesení č. 12/2015, písm. i)

30. 4. 2015 Zobrazit více

Obřadní síň obce Libouchec - historie

Obřadní síň obce Libouchec - rok 2014

10. 11. 2014 Zobrazit více

Stránka

  • 1

A picture