• 1

  Libouchecký zámek

 • 2

  Čelní pohled na budovu Obecního úřadu

 • 3

  Pohled na náměstí

 • 4

  BFHM

click here

JID: 24326/2015/KUUK

Č.j.: 494/DS/2015

Dobrý den,

z pověření vedoucího oddělení dopravní obslužnosti odboru DS Ing. Jakuba Jeřábka níže reaguji na problematiku a připomínky občanů uváděné ve Vašem dopise ze dne 27. 1. 2015.

Děkujeme Vám za zaslané podněty k jízdním řádům. V tuto chvíli již naplno běží proces nutný ke změně jízdních řádů, které budou platit od 1. 3. 2015 (oficiálně stanovený termín změn JŘ) - pro tuto změnu byly zapracovány rychle řešitelné připomínky obcí a podněty cestujících, které jsme obdrželi. Vaše připomínky bohužel nemohou být zapracovány v nejbližší změně JŘ, avšak po vyhodnocení a případném místním šetření ve spolupráci s dotčeným dopravcem je vezmeme v potaz při řešení další změny JŘ, která proběhne v letních měsících.

Ve věci požadovaného závleku linky 452 na křižovatku v ul. Dlouhá sdělujeme, že docházková vzdálenost je v souladu s pravidly závazného dokumentu Plán dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje (odsouhlasen zastupitelstvem), který je pro nás závazný při tvorbě jízdních řádů. Z našeho pohledu je tedy dopravní obslužnost zabezpečena dostatečně a toto je první obdržený oficiální podnět v tomto duchu.

Bohužel argumentaci o nebezpečných nástrahách pro obyvatele jak při přechodu silnice I/13, tak při cestě po osamocené neosvětlené přístupové cestě nelze zohlednit při tvorbě jízdních řádů. Popisované bezpečnostní skutečnosti by si dle našeho názoru měla řešit obec sama ve své kompetenci, či ve spolupráci s PČR a nebo vlastníkem komunikace.

Technologická realizace změny je v určitých časech principiálně možná, nicméně před změnou samotnou bude nutno prověřit počet cestujících v požadovaných časových polohách (ty zatím vůbec nemáme k dispozici!), aby se změnou nepoškodilo více cestujících, nežli z ní bude nově profitovat (zde také absentuje odhad počtu cestujících, pro které by změna měla přínos). Další otázkou je ekonomická udržitelnost provozu, protože náklady na závlek je nutné dopravci kompenzovat. Zde existuje též reálná možnost ze strany obce doobjednat požadovaný výkon ze svého rozpočtu nad rámec dopravní obslužnosti zajišťované Ústeckým krajem uzavřením smlouvy s dopravcem.

Ze strany obce by též bylo potřebné zřídit odpovídající bezpečnou točnu pro autobusy (dle našeho odborného odhadu není otáčení standardních 12-ti metrových autobusů v daném místě realizovatelné bez couvání, nutnost prověření), stanovit odpovídající dopravní značení pro zřízení autobusové zastávky a případně dodat další standardní zastávkové vybavení.

Ve věci neobjednání relace Libouchec – Chlumec sdělujeme, že se tak stalo na základě analýzy dat z elektronického odbavovacího zařízení předchozího dopravce (linka 445). Vytíženost daného úseku byla tak nízká a zájem cestujících o využití tak nahodilý, že provoz či nabídka služby se stala ekonomicky neudržitelná.

S pozdravem

Pavel Bureš
manažer kvality a analytik veřejné dopravy – východ

oddělení dopravní obslužnosti