DOTACE

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE

(platné od roku 2018)

Dotaci lze poskytnout pouze místním registrovaným spolkům.

Zásady pro poskytování dotace - 1. strana zde, 2. strana zde

Žádost o dotaci (v úpravě) - vzor k použití zde

 

povinné přílohy:

1. Stanovy (pokud nejsou zveřejněné)

2. Seznam akcí - tiskopis zde

3. Položkový rozpočet - tiskopis zde

 

Vyúčtování - tiskopis zde

Strategie 2015+

logo

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC 2016 - 2026

 

Strategický plán rozvoje obce Libouchec na období 2016 - 2026 byl schválen dne 6.6.2016 Zastupitelstvem obce Libouchec na 6. zasedání Zastupitelstva obce pod usnesením číslo 24/16, písm.g).

Aktuálně k 11. 7. 2016 - Komise byla zvolena Zastupitelstvem obce Libouchec dne 11. 7. 2016 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec usnesením č. 28/16, písm. a) ve složení: Vladimíra Hejnová, Marie Pechová, Miroslav Kabát, Martin Balog a Lenka Backertová. Členové komise si předsedu komise zvolí na svém prvním zasedání. 

------------------------------

Pojďte se aktivně podílet na tvorbě plánu - neváhejte a přihlašte se do některé pracovní skupiny !!!

logo

Komunitní plán 2015+

logo

Komunitní plán sociálních služeb v Libouchci a jeho spádovém okolí byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec dne 15. 2. 2016  -usnesení č. 5/16 písmeno c)

zde ke stažení

 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  zde ke stažení  

   

logo

Dotace Krajského úřadu

logo ÚK

1. budova OÚ Libouchec (rok 2014) - zde

2. budova SÚ Libouchec (rok 2014) - zde

3. projekt "Historie a současnost obce Libouchec" (rok 2017) - zde

 

živé obce

Obsah

Knihovna

Knihy

 

 

 


Knihovna se nalézá v  budově čp. 214 v Libouchec u náměstí

Adresa: ZŠ a MŠ Libouchec 
Libouchec 157 
403 35 Libouchec
Tel.: 728 062 209
Web: http://omo.svkul.cz/libouch/
Vedoucí: Vladimíra Marhanová
Otevírací doba: Út - 14:00 - 17:00 hod.
ST - 14:00 - 17:00 hod.
Uzavírka knihovny: v době prázdnin
Poplatek: 50,- Kč na půl roku
Knihy všech žánrů: bestsellery
milostné romány
romány pro ženy
cestopisy
krimi
harlekýnky
K nahlédnutí:  
Pro mládež: encyklopedie
dívčí četba
pohádky
četba pro chlapce
dětské detektivky


K zapůjčení též hodnotná klasická literatura
 

Veřejný internet: 2 místa - zdarma


PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

 

A picture